Kultur

Sydkusten jobbar för kultur och utbildning på svenska i Finland. Sydkusten deltar aktivt i olika samarbetsgrupper på kulturens område och arbetar med kulturella projekt med anknytning till bl.a. ordkonst, berättande och kulturarv.  I Pargas pågår projektet "Levande historia i skärgårdsmuseer" (1.1.2016-  31.5.2017). Projektets leds av Marina Saanila och resultatet kommer att vara 10 filmer med historiska teman som visas på museerna i Åboland. I Pargas koordineras också den årliga satsningen VårKultur som är ett samarbete mellan Kimitoön, Pargas och Åbo.

Inom kulturfältet har Sydkusten tidigare varit huvudman för nätverksprojektet Produforum Åboland (2009-2014).

Kulturtursatsningarna finns i den gula balken ovan.


Här filmas för projektet Levande historia i skärgårdsmuseer om hur man förr färdades från Utö till fastlandet. Barnen på klipporna väntar på förbipasserande fartyg som kan ta dem med ombord på sin färd.

 

Artikel

Tillsammans över generationsgränserna

Var och när möts olika generationer? Hur ofta skapar vi tillsammans, utbyter tankar och åsikter, jämför förr och nu, lär oss av varandra? Ett generationsmöte kanske sker på vedbacken, som här i novellen på nio ord: ”Mammas blick vakar, medan morfar hugger och Amos radar.” En träff kan också vara organiserad, där t.ex. en dagisgrupp besöker seniorer på ett äldreboende. Oberoende av formen, så är generationsmöten värdefulla och vi har mycket att lära av varandra.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 25.04.2017 kl. 13:58

Läsinspiration i luften

Sydkustens ordkonstskola ordnar en utfärd till Hangö måndagen den 15 maj. Programmet riktar sig till alla som jobbar med barn och temat är läsning, berättande och språklek.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 21.04.2017 kl. 13:18

Ordförande Mikaela Nylander omvaldes

Sydkustens landskapsförbund r.f. har vid sitt förbundsmöte den 20 april 2017 i Sibbo enhälligt omvalt riksdagsledamot Mikaela Nylander (sfp) från Borgå till ordförande.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 21.04.2017 kl. 09:10

Praktikant inom kultur och digital utveckling

Luckan i Helsingfors söker en högskolepraktikant för tiden maj, juni och augusti. Till uppgifterna hör utrednings- och utvecklingsuppgifter inom ett kulturprojekt. Projektet är ett samarbete mellan Sydkusten, Luckan och SÖFUK och finansieras av Svenska Kulturfonden.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 19.04.2017 kl. 15:33

Bubblande ordkonst blev antologi

Ordkonstgrupperna har under det gånga läsåret rest framåt och bakåt i tiden med hjälp av fantasin, funderat på hur man mäter tiden, vilka saker som får tiden att kännas lång eller kort och hur gamla historier lever kvar i vår vardag. En del av resultatet finns nu samlat i en rykande färsk antologi.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 19.04.2017 kl. 14:13

Föreläsning med temat Kvinnors kamp

Måndagen den 8 maj kl. 18-20 kan man följa med Svenska Litteratursällskapets föredragsserie "Hur Finland blev Finland" på många håll i Svenskfinland. Sydkustens landskapsförbund inbjuder intresserade att följa med föredragen på stor skärm i SFV:s utrymmen i Åbo. Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 19.04.2017 kl. 13:22

Filmpremiärer i Pargas och Kimito

Projektet Levande historia i skärgårdsmuseer är på slutrakan. Under det 1,5-åriga projektet har tio filmer gjorts till tio åboländska museer. Från och med sommaren 2017 kan filmerna ses på museerna i skärgården.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 19.04.2017 kl. 10:59

Emil i Lönneberga- en skräckblandad förtjusning

Den senaste veckans händelser har än en gång påmint oss om att det finns mycket ondska och saker som skrämmer oss. Medan det är rätt enkelt att isolera och skydda sina småbarn från alla nyhetsreportage om ont i form av exempelvis terrorattacker stöter man med jämna mellanrum på sånt som skrämmer barnen och som man som vuxen inte i första hand förstår att skydda dem ifrån. Vuxna och barn har olika rädslor.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 11.04.2017 kl. 15:34

Fantasiläger i Pargas och Sibbo

Det finns ännu några platser på Sydkustens ordkonstskolas sommarläger. Temat är bland kartblad och kompassrosor.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 11.04.2017 kl. 15:02

Finlandssvenskar och engagemang

Det finns forskning som visar att bry sig om hur andra har det och aktivt hjälpa till har många positiva effekter. Det påstås göra oss mindre stresskänsliga och till och med stärka immunförsvaret, men framförallt gör det människor lyckligare.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 06.04.2017 kl. 10:55

Artikel

Tillsammans över generationsgränserna

Var och när möts olika generationer? Hur ofta skapar vi tillsammans, utbyter tankar och åsikter, jämför förr och nu, lär oss av varandra? Ett generationsmöte kanske sker på vedbacken, som här i novellen på nio ord: ”Mammas blick vakar, medan morfar hugger och Amos radar.” En träff kan också vara organiserad, där t.ex. en dagisgrupp besöker seniorer på ett äldreboende. Oberoende av formen, så är generationsmöten värdefulla och vi har mycket att lära av varandra.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 25.04.2017 kl. 13:58

Läsinspiration i luften

Sydkustens ordkonstskola ordnar en utfärd till Hangö måndagen den 15 maj. Programmet riktar sig till alla som jobbar med barn och temat är läsning, berättande och språklek.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 21.04.2017 kl. 13:18

Ordförande Mikaela Nylander omvaldes

Sydkustens landskapsförbund r.f. har vid sitt förbundsmöte den 20 april 2017 i Sibbo enhälligt omvalt riksdagsledamot Mikaela Nylander (sfp) från Borgå till ordförande.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 21.04.2017 kl. 09:10

Praktikant inom kultur och digital utveckling

Luckan i Helsingfors söker en högskolepraktikant för tiden maj, juni och augusti. Till uppgifterna hör utrednings- och utvecklingsuppgifter inom ett kulturprojekt. Projektet är ett samarbete mellan Sydkusten, Luckan och SÖFUK och finansieras av Svenska Kulturfonden.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 19.04.2017 kl. 15:33

Bubblande ordkonst blev antologi

Ordkonstgrupperna har under det gånga läsåret rest framåt och bakåt i tiden med hjälp av fantasin, funderat på hur man mäter tiden, vilka saker som får tiden att kännas lång eller kort och hur gamla historier lever kvar i vår vardag. En del av resultatet finns nu samlat i en rykande färsk antologi.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 19.04.2017 kl. 14:13

Föreläsning med temat Kvinnors kamp

Måndagen den 8 maj kl. 18-20 kan man följa med Svenska Litteratursällskapets föredragsserie "Hur Finland blev Finland" på många håll i Svenskfinland. Sydkustens landskapsförbund inbjuder intresserade att följa med föredragen på stor skärm i SFV:s utrymmen i Åbo. Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 19.04.2017 kl. 13:22

Filmpremiärer i Pargas och Kimito

Projektet Levande historia i skärgårdsmuseer är på slutrakan. Under det 1,5-åriga projektet har tio filmer gjorts till tio åboländska museer. Från och med sommaren 2017 kan filmerna ses på museerna i skärgården.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 19.04.2017 kl. 10:59

Emil i Lönneberga- en skräckblandad förtjusning

Den senaste veckans händelser har än en gång påmint oss om att det finns mycket ondska och saker som skrämmer oss. Medan det är rätt enkelt att isolera och skydda sina småbarn från alla nyhetsreportage om ont i form av exempelvis terrorattacker stöter man med jämna mellanrum på sånt som skrämmer barnen och som man som vuxen inte i första hand förstår att skydda dem ifrån. Vuxna och barn har olika rädslor.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 11.04.2017 kl. 15:34

Fantasiläger i Pargas och Sibbo

Det finns ännu några platser på Sydkustens ordkonstskolas sommarläger. Temat är bland kartblad och kompassrosor.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 11.04.2017 kl. 15:02

Finlandssvenskar och engagemang

Det finns forskning som visar att bry sig om hur andra har det och aktivt hjälpa till har många positiva effekter. Det påstås göra oss mindre stresskänsliga och till och med stärka immunförsvaret, men framförallt gör det människor lyckligare.Läs mera »
Lena Långbacka
Publicerad 06.04.2017 kl. 10:55

Dansaren Susanne Montag utför en perfomans tillsammans med Dr. Narendra Kumar på ett laboratorium vid Åbo Akademi. Syftet är att förena dans och kemiteknik, och att ta dansen till nya områden. Projektet ingick i VårKultur 2016 som hade temat dans.

 

Rekvisita till ordkonstverksamhet.
Sydkustens ordkonstskola ordnar svenskspråkig ordkonstverksamhet för barn och unga runt om i södra Finland.