Skärgårdsutveckling och kultur 14.11

11.10.2017 kl. 11:34
Kulturdimensionen i det nationella skärgårdsprogrammet 2017-19 är tema för ett seminarium i Korpoström tisdagen den 14.11.

Det är Sydkustens landskapsförbund, som tillsammans med Svenska kulturfonden, Leaderföreningen i samma båt och Egentliga Finlands förbund samlar aktörer till diskussion kring samarbete och gemensamma satsningar.

Seminariet inleds med att Jorma Leppänen, generalsekreterare för skärgårdsdelegationen SANK tillsammans med Nina Söderlund presenterar skärgårdsprogrammet och dess kulturella aspekter. Därefter presenteras fem temaområden utgående från olika exempel. Det kommer att handla om sjöfart och skutor, pedagogiska modeller för natur- och miljökunskap, kulturens betydelse för besöksnäringen, museisamarbeten i Åboland samt vandringsleder och kultur.

Efter presentationerna blir det gruppdiskussioner kring idéer och samarbetsmöjligheter utgående från exemplen. Som avrundning på dagen presenterar några finansiärer möjligheter till projektstöd. Svenska kulturfonden, Leaderföreningen, Central Baltic, Nordisk kulturfond samt Pargas och Kimitoöns kultursektorer finns på plats och det erbjuds också möjlighet att träffa finansiärerna och diskutera sina projektidéer.

Seminariet är avgiftsfritt men deltagarna står för sina egna lunchkostnader.

Preliminärt program för dagen.

Anmäl dig här senast 3.11.

Det nationella skärgårdsprogrammet 2017-19
 

Välkommen!

 

 

Aktuellt

Skärgårdsutveckling och kultur 14.11

Kulturdimensionen i det nationella skärgårdsprogrammet 2017-19 är tema för ett seminarium i Korpoström tisdagen den 14.11.Läs mera »
11.10.2017 kl. 11:34

Ordkonstskolan i nationell konstkalender

Nu kan man se kortfilmen Årstider i Barnens och de ungas konstkalender. Filmen är Sydkustens ordkonstskolas bidrag till konstkalendern, som producerats av förbundet för grundläggande konstundervisning, TPO. I kalendern publiceras varje månad en ny film som visar barns och ungas konstnärliga skapande på olika håll i landet.Läs mera »
04.10.2017 kl. 10:09

Bibliotekspris till Rassel prassel puss

Finlands svenska biblioteksförening har utsett Rassel prassel puss – Poesi för nybörjare till årets biblioteksbok. Hanna Lundströms och Maija Hurmes diktbok har använts flitigt i babypoesi och rimlek och Sydkusten har ett eget idématerial till boken.Läs mera »
15.09.2017 kl. 13:02

Eftis möter skola

Sydkusten ordnar fortbildning för eftisledare, lärare, rektorer, skolgångsbiträden och andra intresserade både i Nyland och i Österbotten.Läs mera »
15.09.2017 kl. 08:55

Läsambassadörens slutrapport

Under tre års tid arbetade modersmålsläraren och barnboksförfattaren Katarina von Numers-Ekman på heltid som finlandssvensk läsambassadör för att stödja läsandet bland barn och unga i de svenskspråkiga skolorna i Finland.Läs mera »
12.09.2017 kl. 07:30

Veckans blogg

Varje torsdag bloggar Sydkustens personal och förtroendevalda om aktuella frågor.

Utrotningshotade ljud
Platschef Lena Långbacka skriver om ljud och ljudmiljöer värda att uppmärksammas.

 Tidigare bloggar

Kulturkurs i språkbadshögstadium

Yrkesutbildning i förändring

Megatrender
 

* * *


 

Kurser och evenemang

Sydkusten ordnar regelbundet kurser, seminarier och evenemang.


 

På gång

Skärgårdsutveckling och kultur
Tisdag, 14.11 i Korpoström

Eftis möter skola
Fortbildning för pedagoger i eftis och skola.

Rimlek och Rimjam i Vanda och Helsingfors.
 

* * *