Skärgårdsutveckling och kultur diskuterades

16.11.2017 kl. 09:34
Drygt 50 skärgårdsutvecklare träffades senaste tisdag i Korpoström för att diskutera Åboland och kulturverksamhet utgående från det nationella skärgårdsprogrammet 2017-19. Under dagen fick deltagarna höra exempel på samarbetsprojekt och finansieringsmöjligheter, diskutera idéer och dansa med Gäddan och gänget. Det som särskilt betonades var behovet av samarbete på bred front och vikten av att samordna och lyfta fram våra styrkor samt berätta om det vi har att erbjuda.

Jorma Leppänen från den nationella skärgårdsdelegationen SANK inledde med en kort presentation av det nationella skärgårdsprogrammet. Han konstaterade bland annat att skärgårdsprogrammet baserar sig på skärgårdslagen och att syftet är att bevara skärgårdskulturen i landet. Kultur är ett brett fält och består av historia, traditioner, språk, arbete, den byggda miljön, mat, kläder, musik, dans, teater, bildkonst, litteratur, tankar, dvs allt. Konkreta exempel på kulturverksamhet som nämns i programmet är kulturella evenemang, fiske- och skärgårdsmarknader, fisketävlingar, båt-, midsommar- och slutsommarevenemang, skärgårds- och insjökryssningar och logdans.

Leppänen konstaterade att skärgårdens kulturprojekt behövs för att bevara en värdefull del av 100-åriga Finlands kultur och för utvecklandet av turismen. - Vid utvecklandet av skärgårdskulturen är det nyttigt och viktigt att ta till vara kunnandet och viljan som fritidsboende och övriga vänner av skärgården har, avslutade han sitt inlägg.

Nöjda arrangörer. Från vänster Åsa Rosenberg, Svenska kulturfonden, Emil Oljemark, Leaderföreningen I samma båt och Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund
Foto: Pia Prost

Nina Söderlund från Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi har varit med om att utarbeta skärgårdsprogrammet. Enligt henne är det ett viktigt dokument som behövs som grund för arbetet, men för att utveckling ska ske behövs diskussion: - I Finland är vi bra på att skriva strategier, men vi måste också prata om vad vi vill göra.

Hon påpekade att det finns många exempel på projekt som förverkligats efter att idéerna stötts och blötts länge och väl. Bland annat nämner hon ljusfestival och pilgrimsvandringar: - I många år har vi drömt om ljusfestivaler och pilgrimsvandringar och nu har vi Lux Archipelago i Pargas, Mörkö i Kimitoön och S:t Olav Waterway i hela regionen. - Om vi inte pratar om strategierna så blir de inte förverkligade, säger hon. En annan fråga som Söderlund lyfte fram var begreppet Åboland: - Vi måste lyfta fram Åboland som region, annars blir vi bortglömda.

På eftermiddagen diskuterades fyra teman i grupper: Sjöfart och skutor, pedagogiska modeller för natur- och miljökunskap, kulturens betydelse för besöksnäringen och vandringsleder och kultur. Gruppen som diskuterade pedagogiska modeller konstaterade att rätt lite görs för 13-15-åringar. De funderade på hur FN:s klimatmål och det Nordiska programmet Generation 2030 kunde användas för att stärka kunskaper om den unika kulturella miljön.

Annat som betonades i grupperna var att samarbetet mellan kultursektorn och besöksnäringen behöver stärkas och att infrastruktur som vandrings- och cykelleder, toaletter och rastplatser behövs för att styra besökarna och öka tillgängligheten. Det är också avgörande att vi blir bättre på att informera om vårt område och vår kultur samt om hur man ska värna om den sårbara naturen.  – Vi måste kunna ta fasta på våra resurser och se våra möjligheter och bli bättre på att berätta om oss själva och vår kultur, sade Micaela Jansson från Skärgårdscentret Korpoström och lokal värd för seminariet.

Arrangörer var Sydkustens landskapsförbund, Svenska kulturfonden, Egentliga Finlands förbund, Leaderföreningen I samma båt – samassa veneessä och Nationella skärgårdsdelegationen SANK.
 

Lena Långbacka
Platschef
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi

Aktuellt

Framtidsfabrikens premiär i Pargas 13.12

Framtidsfabriken är ett tvärkonstnärligt och flerspråkigt projekt som arrangeras av Pargas stad i samarbete med dem som erbjuder grundläggande konstundervisning (musik, dans, teater, bildkonst, ordkonst, hantverk) i staden. Projektet är en del av Finlands 100-årsjubileum.Läs mera »
11.12.2017 kl. 10:27

Eftis möter skola - fortbildning på två orter 2017-18

Vad är en trygg, stimulerande och meningsfull eftermiddag? På vilket sätt kan de nya läroplansgrunderna synas i och påverka eftis?Läs mera »
01.12.2017 kl. 08:52

Föreningsträff i Vanda

Sydkustens projekt Föreningar tillsammans fortsatte med en diskussionskväll i Vanda lantbruksmuseum på måndag, 13.11. I träffen deltog föreningsaktiva från Vanda, Helsingfors, Esbo och Grankulla.Läs mera »
17.11.2017 kl. 09:13

Skärgårdsutveckling och kultur diskuterades

Drygt 50 skärgårdsutvecklare träffades senaste tisdag i Korpoström för att diskutera Åboland och kulturverksamhet utgående från det nationella skärgårdsprogrammet 2017-19. Under dagen fick deltagarna höra exempel på samarbetsprojekt och finansieringsmöjligheter, diskutera idéer och dansa med Gäddan och gänget. Det som särskilt betonades var behovet av samarbete på bred front och vikten av att samordna och lyfta fram våra styrkor samt berätta om det vi har att erbjuda. Läs mera »
16.11.2017 kl. 09:34

Veckans blogg

Varje torsdag bloggar Sydkustens personal och förtroendevalda om aktuella frågor.

Framtidsfabriken - ett tvärkonstnärligt samarbete
Platschef Lena Långbacka berättar om Framtidsfabriken i Pargas.
 Tidigare bloggar

Besök till Stockholm

Digitalisering – dagens nyckel till en ny värld

Kontrasternas Esbo

* * *


 

Kurser och evenemang

Sydkusten ordnar regelbundet kurser, seminarier och evenemang.


 

På gång

Framtidsfabriken
Tvärkonstnärligt projekt för ungdomar i Pargas.

Eftis möter skola
Fortbildning för pedagoger i eftis och skola.

* * *