Föreningsträff i Vanda

17.11.2017 kl. 09:13
Sydkustens projekt Föreningar tillsammans fortsatte med en diskussionskväll i Vanda lantbruksmuseum på måndag, 13.11. I träffen deltog föreningsaktiva från Vanda, Helsingfors, Esbo och Grankulla.

Målsättningen med Föreningar tillsammans är att hämta fram erfarenheter från föreningar i huvudstadsregionen och ta reda på vilken typ av aktivering som det finns skäl att utveckla. Vilka är utmaningarna och vilka är tankarna om framtiden? Vad är det som behöver skapas för att föreningarna och lokalsamhället ska kunna stå i full utveckling?

Diskussionen i Vanda lantbruksmuseum rörde sig kring dessa frågor. Många föreningar har insett att föreningens överlevnad är en utmaning. Man får inte nya medlemmar i tillräcklig utsträckning. En tanke med projektet är att skifta perspektiv: från frågan "Hur ska vi överleva?" till frågan "Hur ska vi utveckla oss?". Perspektivskiftet innebär att föreningar i högre grad än tidigare reflekterar över frågor om hur samhället ser ut och vilka krav det ställer på föreningslivet, vad en yngre generation ställer för krav och hur man kan göra föreningsverksamhet meningsfullt även för den gruppen.

Under träffen i Vanda funderade man på olika förslag med tanke på framtiden. T.ex. finns det ett behov att presentera föreningarnas utbud på webben på en gemensam portal. En sådan portal kunde formas enligt föreningarnas behov och man kunde där bygga in andra funktioner som föreningarna skulle ha nytta av. Diskussionen kretsade också kring tankar om en föreningsmässa eller "föreningsslush",  om möjligheter att gemensamt anställa personal och om att introducera föreningsverksamhet på olika sätt i skolorna.
 

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
050-34 84 525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi

Aktuellt

Framtidsfabrikens premiär i Pargas 13.12

Framtidsfabriken är ett tvärkonstnärligt och flerspråkigt projekt som arrangeras av Pargas stad i samarbete med dem som erbjuder grundläggande konstundervisning (musik, dans, teater, bildkonst, ordkonst, hantverk) i staden. Projektet är en del av Finlands 100-årsjubileum.Läs mera »
11.12.2017 kl. 10:27

Eftis möter skola - fortbildning på två orter 2017-18

Vad är en trygg, stimulerande och meningsfull eftermiddag? På vilket sätt kan de nya läroplansgrunderna synas i och påverka eftis?Läs mera »
01.12.2017 kl. 08:52

Föreningsträff i Vanda

Sydkustens projekt Föreningar tillsammans fortsatte med en diskussionskväll i Vanda lantbruksmuseum på måndag, 13.11. I träffen deltog föreningsaktiva från Vanda, Helsingfors, Esbo och Grankulla.Läs mera »
17.11.2017 kl. 09:13

Skärgårdsutveckling och kultur diskuterades

Drygt 50 skärgårdsutvecklare träffades senaste tisdag i Korpoström för att diskutera Åboland och kulturverksamhet utgående från det nationella skärgårdsprogrammet 2017-19. Under dagen fick deltagarna höra exempel på samarbetsprojekt och finansieringsmöjligheter, diskutera idéer och dansa med Gäddan och gänget. Det som särskilt betonades var behovet av samarbete på bred front och vikten av att samordna och lyfta fram våra styrkor samt berätta om det vi har att erbjuda. Läs mera »
16.11.2017 kl. 09:34

Veckans blogg

Varje torsdag bloggar Sydkustens personal och förtroendevalda om aktuella frågor.

Framtidsfabriken - ett tvärkonstnärligt samarbete
Platschef Lena Långbacka berättar om Framtidsfabriken i Pargas.
 Tidigare bloggar

Besök till Stockholm

Digitalisering – dagens nyckel till en ny värld

Kontrasternas Esbo

* * *


 

Kurser och evenemang

Sydkusten ordnar regelbundet kurser, seminarier och evenemang.


 

På gång

Framtidsfabriken
Tvärkonstnärligt projekt för ungdomar i Pargas.

Eftis möter skola
Fortbildning för pedagoger i eftis och skola.

* * *