Infotori päivähoitoseminaarilla Paraisilla  2013.


Sydkustens landskapsförbund r.f.

• on etujärjestö kaksikielisille kunnille Etelä-Suomessa. Toiminnan painopisteinä ovat kulttuuri- ja koulutuskysymykset.

• perustettiin 21.9.1998 jolloin Nylands svenska landskapsförbund ja ruotsinkieliset sekä kaksikieliset kunnat Turunmaalla perustivat järjestön jonka tehtävänä on edistää ruotsinkielisiä kulttuuri- ja koulutuskysymyksiä. Tehtävänä on taata samanveroiset mahdollisuudet koulutukseen ja kulttuuriin ruotsiksi riippumatta asumispaikasta. Suomenruotsalaisen identiteetin perusta alkaa ruotsinkielisessä päivähoidossa, esikoulussa ja koulussa. Kuntiemme kaikenkattava vastuu asukkaistaan velvoittaa aktiiviseen huolehtimiseen myös ruotsinkielisten tarpeista. Tässä tehtävässä Sydkusten voi toimia sekä tukena että välineenä.

• Toiminnan avainsanat on laadukkuus, ruotsalaiset verkostot ja rajoja ylittävä yhteistyö. Yhdessä kuntien, vapaitten järjestöjen ja rahastojen kanssa Sydkusten toteuttaa yhteisiä projekteja tai luo uusia malleja yhtäjaksoiselle toiminnalle.

Agneta Eriksson toimii järjestön johtajana. Toimisto sijaitsee Helsingissä. Järjestön toinen toimipaikka Paraisilla. Toimipaikkojen osoitteet ovat Välimerenkatu 14A, 00220 Helsinki ja Rantatie 24, 21600 Parainen. Henkilöstön yhteystiedot löytyy tästä.

• Sydkustenin toiminnasta vastaa hallitus joka koostuu puheenjohtajasta sekä 16 jäsenestä joilla kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan valitsee liittokokous yhdeksi vuodeksi kerrallaan, kun taas hallituksen jäsenet valitaan aina kahden vuoden kaudeksi kerrallaan. Hallituksesta enemmän tästä.

Lapset ja nuoret sekä ruotsinkielinen koulu-, päivähoito-, iltäpäivä- ja vapaa-ajantoiminta ovat keskeistä kaikessa Sydkustenin toiminnassa. Henkilöstö suomenruotsalaisissa kouluissa, päiväkodeissa, iltapäivä- ja vapaa-ajantoiminnassa, neuvoloissa ja kunnallisella kulttuurisektorilla ovat myös tärkeitä kohderyhmiä ja yhteistyökumppaneita Sydkustenille.
 

Sydkustenin projektit ja toiminta

Sydkusten ideoi, toteuttaa sekä avustaa erilaisissa projekteissa jotka koskettavat kulttuuria ja koulutusta. Katso Kultur ja Utbildning.  Sydkustenin ajankohtaiset esitteet voit ladata tästä.

 

Sydkustenin muut nettiportaalit


Ordkonst / Sanataide
 Eftis / Ruotsinkielinen aamu- ja iltapäivätoiminta Suomessa 

Klubbar / Koulujen kerhotoimintaSvensk skola / Ruotsinkielisten koulujen ja päivähoitopaikkojen yhteystiedot

 


VårKultur / Kuntien kulttuuriyhteistyö keväisin Turunmaalla