Förbundsmöte på Söderkulla gård i Sibbo, 20.4.2017.


Om Sydkusten

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för kvalitativ service på svenska inom utbildning och kultur.

Sydkusten bevakar frågor som har särskild betydelse för den finlandssvenska befolkningen, genomför projekt och tar initiativ till utredningar som är till nytta för invånarna på verksamhetsområdet. Förbundet skapar och upprätthåller nätverk och samarbetar med myndigheter och andra organisationer.

Sydkusten har kontor i Helsingfors och i Pargas.

 

Sydkustens stadgar, verksamhetsplan och årsrapport

Ladda ner Sydkustens stadgar här.

Verksamhetsplan för 2017 finns här.

Årsrapport 2017 (klicka på bilden för att läsa)

Sydkustens webbplatser


 

 

 
 


VårKultur