Projekt och samarbeten

Sydkusten leder och utvecklar projekt i samarbete med andra

Sydkustens landskapsförbund är en organisation med beredskap, kunnande och nätverk som behövs för att framgångsrikt driva olika projekt inom kultur och utbildning. Genom de projekt vi startar upp ensamma eller tillsammans med andra vill vi stärka finlandssvensk kultur. För de kulturprojekt som genomförs av Sydkusten ansöks om finansiering från såväl privata som offentliga bidragsgivare. En del projekt har sedermera etableras som återkommande evenemang.

Under de senaste åren har Sydkusten drivit bl.a. kulturprojekt i samarbete med museer, lässtimulerande verksamhet och fortbildningsprojekt inom dagvården.

Beskrivning

Projektets mål är att lyfta fram områdets historia genom att använda mångsidiga och moderna presentationsmetoder i de åboländska museerna.

Beskrivning
Projektet Den finlandssvenska läsambassadören pågick mellan 1.8.2014 och 31.7.2017.
Beskrivning

Föreningar tillsammans är ett EU-finansierat projekt med fokus på föreningslivet i huvudstadsregionen.

Beskrivning
Under projektet Levande historia i skärgårdsmuseer har tio filmer gjorts till de åboländska museerna.