Aktuella seminarier och kurser

Fredag
15.1
08:50

Utbildning för blivande ordkonstlärare

Sydkustens ordkonstskola arrangerar i samarbete med CLL vid Åbo Akademi, KulturÖsterbotten och Luckan i Helsingfors en utbildning för blivande ordkonstlärare och övriga intresserade under våren 2021.
Helsingfors, Vasa, Tammerfors

Sydkustens utbildningstjänster

Vi arbetar kompetenshöjande för ett livslångt lärande

Sydkusten arrangerar regelbundet fortbildningar, seminarier och kurser för olika målgrupper. Årligen ordnas seminarier inom småbarnspedagogik, kurser för eftispersonal, utbildning för ordkonstledare och kulturseminarier kring olika teman.

Genom att organisera kursverksamhet och samla anställda från flera kommuner kan Sydkusten erbjuda kvalitativt högklassig och specialanpassad fortbildning. Årligen är det ca 1000 personer som deltar i de kurser och seminarier som vi ordnar.

Sydkusten gör även utredningar om aktuella frågor inom utbildning och kultur samt har beredskap att fungera som sakkunnig eller som projektadministratör.

Inom Sydkustens ordkonstskola ordnas därutöver ordverkstäder för skolbarn och olike former av ordkonst även för mindre barn, t.ex. rimjam och babypoesi.


Mera information
Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
050-34 84 525

Hela kalendern

Fredag
15.1
08:50

Utbildning för blivande ordkonstlärare

Sydkustens ordkonstskola arrangerar i samarbete med CLL vid Åbo Akademi, KulturÖsterbotten och Luckan i Helsingfors en utbildning för blivande ordkonstlärare och övriga intresserade under våren 2021.
Helsingfors, Vasa, Tammerfors