Om konsten att styra sig själv

09 November 2019 kl. 08.30–15.30

Seminariet handlar om barns socioemotionella utveckling och riktar sig till personal inom småbarnspedagogik.

Som utbildare och föreläsare fungerar David Edfelt, legitimerad psykolog och författare.

Anmälan: Senast 27.10.2019 här

Plats: Linnankosken lukio, Biskopsgatan 24-26, Borgå

Pris: 40 € / person. Inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Program

Mer info: Matias Österberg, tfn 050-34 84 525Plats
Linnankosken lukio, Borgå
Biskopsgatan 24-26