Trygghet & välbefinnande, modul 3/4

27 Februari 2020 kl. 09.00–14.00

Hur kan vi skapa en miljö som betonar välmående, trygghet, självkänsla och glädjen att lyckas? I denna fortbildning får du stöd, redskap och handledning i att reflektera över din egen yrkesroll och hur du kan planera och utveckla ditt arbete med fokus på sociala färdigheter, välbefinnande och samarbete i gruppen. 

Fortbildningen består av fyra moduler som innehåller föreläsningar, interaktiva övningar, diskussioner samt mellanuppgifter.

Modul 4 är 2.4.2020 kl. 9-14

Fortbildningen ordnas också i Vasa läsåret 2019-2020 med start 9.11.2019.

Arrangörer är Sydkustens landskapsförbund i samarbete med Barnavårdsföreningen i Finland.

Läs mera här

 Plats
Helsingfors, Nordisk Kulturkontakt och Sydkustens landskapsförbund