Kultur i kommunen

11 November 2021 kl. 09.00–15.00

Program

9.00 Morgonkaffe

9.15 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019 (Lagen om kommunernas kulturverksamhet)
Kirsi Kaunisharju, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet

10.00 Kommunerna efter social- och hälsovårdsreformen
Siv Sandberg, Åbo Akademi

11.00 Kultursamarbete i praktiken, några exempel:
Lotta Lerviks, Raseborg: Kulturhus och kulturbricka
Susann Hartman, Borgå: Kultur i byn
Lena Långbacka, Sydkusten/Pargas: VårKultur 2007-2021

12.00 Lunch (på egen bekostnad)

12.45 Kultursamarbete i praktiken, fortsättning:
Holger Wikström, en kulturarbetares reflektioner

13.00 Idéverkstad kring gemensam satsning våren 2022

15.00 Träffen avslutas

Anmälningar senast 5.11 via länken https://link.webropol.com/s/kulturseminarium21 eller till Lena Långbacka på Sydkusten, tfn 044-544 3348 eller lena.langbacka@sydkusten.fi

Seminariet är gratis, lunch kostar 8€ och betalas på plats.

Möjlighet att ta del av presentationerna på distans erbjuds via Zoom, länk skickas till dem som anmält sig.

Välkommen!Plats
Västra Nylands folkhögskola
Pumpviken 3
10300 Karis