Temakurs i Ordkonst

19 September 2019 kl. 09.00–15.00

Centret för livslångt lärande och Sydkustens ordkonstskola erbjuder inom ramen för projektet GRÄNSLAND kursen ORDKONST.

Kursen riktar sig till verksamma lärare och studerande som är intresserade av ordkonstverksamhet och andra som jobbar med barn. Temakursen ger en introduktion i ordkonstundervisningens upplevelsebaserade metoder med tvärkonstnärliga element och avstamp i skönlitteratur.

Under kursen ger erfarna ordkonstlärare exempel på praktiska övningar med impulser från litteratur, saga, samtid och fri fantasi. Deltagarna inspireras till kreativt skapande med språket med barn i olika åldrar och får bekanta sig med Ordkonstskolans lärmaterial Lilla ordboet, Fantasilådan och pedagogiska stödmaterial till barnlitteratur.

Målgrupp: Personal inom den grundläggande utbildningen samt studerande, ordkonstlärare och  övriga intresserade som jobbar med barn.

Utbildare: Lotta Sanhaie, ordkonstlärare och Irene Poutanen, planerare, Sydkustens ordkonstskola

Omfattning: En närstudiedag (kl 9-15)

Kontakt: Sigrid Ducander, utbildningsplanerare, sigrid.ducander@abo.fi, Tfn: 050-516 9680

Anmälan:  www.cll.fi/anmalan

Avgift: Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.Plats
Åbo Akademi, Arken, CLL
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Biljetter