Utbildning för blivande ordkonstlärare

15 Januari 2021 kl. 08.50–24 April 2021, 14.50

Utbildningen är uppbyggd av fyra moduler som går parallellt med varsin grupp i Vasa och Helsingfors samt avslutas med ett gemensamt tillfälle i Tammerfors.

Utbildare: Linda Ahlbäck, Henrika Andersson, Amanda Audas-Kass, Ann-Luise Bertell, Nina Dahl-Tallgren, Ann-Christin Furu, Malin Klingenberg, Annette Kronholm-Cederberg, Annika Sandelin, Åsa Stolpe-Dahlbäck, Ellen Strömberg, Lena Sågfors m.fl.

Utbildningen ordnas enligt följande:

15-16.1.2021, Helsingfors och Vasa
Modul 1: Konstfostran och ordkonst, teori och praktik

12-13.2.2021, Helsingfors och Vasa
Modul 2: Levande barn- och ungdomslitteratur

12-13.3.2021, Helsingfors och Vasa 
Modul 3: Kreativt läsande och skrivande i grupp

23-24.4.2021, Helsingfors, Vasa och 24.4 gemensam utbildningsdag i Tammerfors
Modul 4: Handledning av kreativa processer och pedagogiska färdigheter

Utbildningshelheten finansieras av Utbildningsstyrelsen, Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och är därför avgiftsfri. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

Här finns mera information och länk till anmälan.Plats
Helsingfors, Vasa, Tammerfors