Sydkustens styrelse

Silja Borgarsdóttir Sandelin, Ordförande, SFP, Helsingfors, silja@sfp.fi

Styrelseledamöter vars mandat fortsätter till förbundsmötet 2022:

Inger Wretdal, sfp, Kimitoön, 040-577 8366, inger.wretdal(at)gmail.com
Maj Björk, sfp, Pargas, +358-(0)40-564 4341, bjorkma50(at)gmail.com
Tiina Kujala, sfp, Esbo
Werner Orre, sfp, Raseborg, +358-(0)40-069 9260, werner.orre(at)gmail.com
Bianca Gräsbeck, vf, Åbo, +358-(0)44-539 9239, blonathan(at)hotmail.com
Heikki Pakarinen, andra vice ordförande, saml, Esbo
Kaj Andersson, sdp, Vanda, +358-(0)50-563 7521, kanders56@gmail.com
Erica Helin, sdp, Pargas

Styrelseledamöter vars mandat fortsätter till förbundsmötet 2023:

Tony Björk,sfp, Kyrkslätt, +358-(0)50-410 7378, tony.bjork(at)kirkkonummi.fi
Oskar Dikert, vf, Helsingfors
Niklas Rönnberg, sfp, Helsingfors
Johan Werkelin, sfp, Åbo, +358-(0)40-741 2419, johan.werkelin(at)abo.fi
Nina Björkman-Nystén, sfp, Lovisa
Holger Wickström, första vice ordförande, sdp, Raseborg, +358-(0)44-9112 442, hoggemail(at)yahoo.se
Sofia Stolt, sfp, Grankulla
Hanna Lönnfors, sfp, Borgå
Bicca Olin, grön, Helsingfors, +358-(0)40-352 5232, bicca.olin(at)gmail.com

Styrelsens arbetsutskott 2021-22

Silja Borgarsdóttir Sandelin (ordförande)
silja(at)sfp.fi
Holger Wickström
044-9112 442, hoggemail(at)yahoo.se
Johan Werkelin
040-741 2419, johan.werkelin(at)abo.fi
Bicca Olin
040-352 5232, bicca.olin(at)gmail.com
Werner Orre
040-069 9260, werner.orre(at)gmail.com
         

Övriga medlemmar:

Heikki Pakarinen
Nina Björkman-Nystén
Bianca Gräsbeck, 044-539 9239, blonathan(at)hotmail.com

Sekreterare: Christel Björkstrand, Sydkustens direktör