Konsten att styra sig själv

13.02.2019 kl. 09:32
Psykologen och författaren David Edfelt föreläser om barns socioemotionella utveckling, problematiska beteendemönster och sätt att hantera svåra situationer.

Sydkustens lördagsseminarium för personal som jobbar med småbarnspedagogik arrangeras på Arcada i Helsingfors lördagen den 9 mars. Seminariet "Samspel och välbefinnande - om konsten att styra sig själv" tar upp frågor om barns socioemotionella utveckling.

Som huvudföreläsare fungerar David Edfelt, psykolog och författare från Sverige. Edfelt tar i sin föreläsning "Konsten att styra sig själv" upp frågor om hjärnan, om problemskapande beteende och lågaffektivt bemötande.

David Edfelt behandlar i sin föreläsning frågor som har att göra med de situationer som personalen upplever att är svåra att hantera, vardagliga situationer med beteenden som ställer till det för såväl barnet, kamraterna och personalen:

- Vad vet vi om hjärnan som är av vikt för alla som arbetar med barn?
- Hur kan vi förstå varför det blir så olika för barnen i mötet med omgivningen?
- Hur kan vi hantera och förebygga misslyckanden?

David Edfelt är legitimerad psykolog och författare. Han arbetar med utbildning, handledning och utveckling av grupper och organisationer. I fokus finns barn som på olika sätt upplever stora utmaningar och misslyckas i mötet med vardagen – i förskolor, skolor och andra verksamheter. 

David är författare till Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteenden och Hjärna i förskolan – vägen till barns lärande och utveckling och medförfattare till Beteendeproblem i förskolan – om lågaffektivt bemötande, antologin Lågaffektivt bemötande och den kommande boken Tydliggörande pedagogik i förskolan. Han skriver sedan 2016 i varje nummer av Förskoletidningen.

Läs mera om programmet här.

Anmälningar och information
Bindande anmälan senast 28.2.2019 här
Plats: Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors
Pris: 40 € / person. Inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.
Mer info: Matias Österberg, tfn 050-34 84 525, e-post: matias.osterberg(at)sydkusten.fi