Sydkustens ordkonstskola fick pris

17.05.2019 kl. 11:00
Årets Hugo Bergroth-pris på 5 000 euro tilldelades Sydkustens ordkonstskola.

Prismotiveringar:

”Sydkustens ordkonstskola har inspirerat barn till att leka med ord genom sin undervisning i ordkonst, turnerande utställningar som Ordboet och ordkonstläger. Ordkonsten, som en del av den grundläggande konstundervisningen, har spridit sig i Svenskfinland tack vare Ordkonstskolans målmedvetna och kreativa arbete och ordkonstledare utbildas nu på olika håll enligt det koncept skolan byggt upp.

Ordkonstskolan gör ett utmärkt och mångsidigt arbete kring språk och visar att man med språk och fantasi kan skapa nya världar och dessutom synliggör skolan sitt arbete mycket bra. Skolan gör ett utmärkt arbete med både barn och vuxna, allt från sina ordkonstkurser för barn, lärarhandledningar kring projekt och barnböcker samt ordkonstledarutbildningar för vuxna som skolan ordnar i hela Svenskfinland.”


Glada pristagare: fr.v. Monica Martens-Seppelin, Iréne Poutanen och Maja Ottelin.

Priset delades ut på Hugo Bergroth-sällskapets språkvårdsdag på Hanaholmen 17.5.

Mera information om Sydkustens ordkonstskola på ordkonst.fi

Monica Martens-Seppelin
Tf Rektor
050-330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi


Hugo Bergroth-sällskapet stiftades 1992 för att främja och vårda det svenska språket i Finland och stärka den språkliga samhörigheten inom det svenska språkområdet. Sällskapet har ett hundratal medlemmar, 18 ordinarie ledamöter och cirka 80 korresponderande ledamöter, äldre ledamöter och hedersledamöter.

Hugo Bergroth-sällskapet bedriver aktiv språkvårdande verksamhet samt sprider språklig glädje. Sällskapet samarbetar i sin verksamhet med Institutet för de inhemska språken, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland samt olika utbildnings- och forskningsinstitutioner. Sällskapet uppmärksammar förtjänta personer genom att dela ut Hugo Bergroth-priset vid den årliga Språkvårdsdagen som arrangeras i anslutning till Hugo Bergroths födelsedag den 18 maj. Sällskapet publicerade år 2017 antologin ”Finlandssvenska – ett språk, en känsla, en bok”.

Hugo Bergroth (1866–1937) var lektor i svenska språket vid Helsingfors universitet och han är den som har haft störst betydelse föhttp://www.hugobergroth.fir utvecklingen av svenskan i Finland. Hans iakttagelser om språkbruket och hans språkvårdsprinciper har varit grundläggande för den svenska språkvården i Finland ända till våra dagar.
www.hugobergroth.fi