Stora skillander i personaltillgång och språkförhållanden i småbarnspedagogiken

19.06.2019 kl. 15:08
Sydkustens landskapsförbund har kartlagt behörigheten hos daghemspersonalen i de tvåspråkiga kommunerna i Finland.

En granskning visar på stora skillnader i personaltillgång och behörighet samt i språkförhållanden på daghemmen i Svenskfinland.

Sydkustens landskapsförbund har kartlagt behörigheten hos daghemspersonalen i de tvåspråkiga kommunerna i Finland. Förutom personaltillgång har barnens språkbakgrund samt daghemmens språkstrategier utretts. Utredningen är en uppföljning av tidigare utredningar Sydkusten genomfört för sina medlemskommuner. Utredningen omfattar 30 tvåspråkiga kommuner i Svenskfinland.

Det råder fortfarande stor brist på barnträdgårdslärare och barnskötare i huvudstadsregionen. Det råder också märkbar brist på barnträdgårdslärare i östra Nyland och brist på barnskötare i Egentliga Finland. Av barnträdgårdslärarna i Svenskfinland var 88,3 % behöriga för sin uppgift våren 2019. Av barnskötarna var 85,3 % behöriga våren 2019. I huvudstadsregionen är personalsituationen svårast, andelen obehöriga barnträdgårdslärare är här 20,3 % medan andelen obehöriga barnskötare är 28,4 %.

Då det gäller barnens språkbakgrund på svenskspråkiga daghem verkar det finnas i huvudsak tre trender. Andelen enspråkigt svenska barn minskar, andelen tvåspråkiga barn med svenska och finska som hemspråk ökar och andelen barn med andra språk eller språkkombinationer ökar i viss mån. Dessa tendenser syns i de flesta regionerna, men samtidigt finns det stora variationer i den språkliga miljön och barnens språkliga bakgrund i de tvåspråkiga kommunerna.

Läs hela rapporten här


Tilläggsinformation ger:
Utbildningsplanerare Matias Österberg
050-34 84 525
matias.osterberg@sydkusten.fi