Läsglädje - läsning med de yngsta

26.08.2019 kl. 10:15
Inspiration och kunskap om satsningar och metoder för att stöda de yngre barnens läsning, språkutveckling och berättande.

Seminariet ordnades i Helsingfors centrumbibliotek Ode, onsdagen den11 september kl. 10.30-16.30.

Nedan finns material från seminariedagen. Klicka på den blåa rubriken. Delar av seminariet videofilmades och videon från några av dagens föreläsningar och presentationer hittar du på SUSTES webbsida.

Inledning och avslutning, Ann-Christin Furu, Helsingfors universitet

De nya finlandssvenska läsambassadörerna presenterar sig,
Henrika Andersson & Amanda Audas-Kass
www.lasambassadoren.fi

Visa vägen till boken, Anne-Marie Körling
www.korlingsord.se

Aktuella läsfrämjande projekt och satsningar:
- Läsgåvan, bokpaket till alla bebisar, Barbro Enckell-Grimm, Läscentrum
- Läsrörelsen
- Lyft spårken, en språkmedveten småbarnspedagogik, Belinda Kardén, Utbildningsstyrelsen
- Bokpaket för daghem, Maja Ottelin, Sydkustens ordkonstskola
- SUSTE - om hur man kan arbeta med skapande kring böcker, multimodal storytelling och hållbarhet inom småbarnspedagogiken.
I grevens tid, pedagogiskt material
Ann-Christin Furu, Helsingfors universitet
- BUU-sagan, en sagopodd med Malin från BUU-klubben
- BUU-klubben, Ann-Catrin Rosenberg

Material från verkstäderna
(alla verkstäder hade inte elektroniskt material)

1. Läsglädje för alla barn i Svenskfinland
– hur kommer vi dit?
PM från diskussionen

2. I berättelsen finns magin
Presentation

3. Delade berättelser
Presentation

4. Mjukisdjuret som inspiration
Övning & kopieringsunderlag

6. Läsa med barnen, inte för barnen
- Dialogisk läsning som metod
Presentation
Dialogläsningsmaterial för böckerna:
Campingmysteriet
Mamma Mu åker rutschkana
Näpp sa Alfons
Zoomysteriet

 

Mera information:
Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
+358 (0)50 330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi