Om konsten att styra sig själv

17.09.2019 kl. 11:22
Sydkusten ordnar seminariet "Om konsten att styra sig själv" lördagen 9 november 2019 i Borgå.

Seminariet handlar om barns socioemotionella utveckling och riktar sig till personal inom småbarnspedagogik.

Många av de situationer pedagoger upplever svåra att hantera är kopplade till att utvecklingen av förmågor och färdigheter sker i så olika takt för olika barn. Vardagliga situationer såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val kan leda till att barnet upplever misslyckande. I dessa stunder är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet, kamraterna som personalen.

Men hur ska vi förstå varför det blir så olika för barnen i mötet med omgivningen? Vad vet vi om hjärnan som är av vikt för alla som arbetar med barn? Hur kan vi hantera och förebygga misslyckanden?

Som utbildare och föreläsare fungerar David Edfelt, legitimerad psykolog och författare.

Anmälan: Senast 27.10.2019 här

Plats: Linnankosken lukio, Biskopsgatan 24-26, Borgå

Pris: 40 € / person. Inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Program


Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
050-34 84 525