Sydkusten söker en praktikant

16.10.2019 kl. 14:11
Är du högskolestuderande och behöver du praktikplats?

Sydkustens landskapsförbund är en organisation som jobbar med utbildning och kultur på svenska i de tvåspråkiga kommunerna längs södra Finlands kust. Kontor finns både i Helsingfors och i Pargas.

Sydkusten kommer under vårvintern 2020 att göra en granskning och situationsanalys av morgon- och eftermiddagsverksamheten i hela Svenskfinland. Granskningen kommer att fokusera på personalen så som arbets- och anställningsförhållanden, utbildningsbakgrund, fortbildningsbehov, fakta och statistik angående antalet barn och anställda samt frågor gällande innehållet verksamheten.

Vi anställer en praktikant som är intresserad av att delta i arbetet med att utföra denna kartläggning samt andra uppgifter i vår verksamhet. Eventuellt kan du också använda arbetet i ditt slutarbete eller pro gradu-arbete. Praktikplatsen finns på vårt kansli på Busholmen i Helsingfors och praktiken kan inledas vid årsskiftet eller enligt överenskommelse. Sänd in din ansökan med CV till helsingfors(at)sydkusten.fi

Mera information om Sydkustens verksamhet hittar du här på www.sydkusten.fi och på www.eftis.fi

Tid och längd: 3 månader, januari - mars 2020 eller enligt överenskommelse.

Arbetets art: Fulltidsarbete eller deltidsarbete

Lön: ca 1500 €/månad.

Läge: Victoriakvarteret, Busholmen, Medelhavsgatan 14 A, Helsingfors

Sista ansökningsdag: 14.11.2019

Tilläggsinformation:
Monica Martens-Seppelin
050-330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi