Sydkusten på Educa 2020

14.01.2020 kl. 15:40
Sydkustens ordkonstskola, läsambasaddörerna och Ebban träffas i år på Educamässan fredagen den 24.1 kl. 10-13 i Svenska kulturfondens monter.

Montern finns i det svenska kvarteret och har nr 6r40. Läsambassadörerna deltar också i Hörnans program på lördag 25.1.

Ordkonstskolan presenterar aktuella bokpaket riktade till daghem och åk 1, Lilla ordboets turnerande ordkonstväskor och konstundervisning för barn på fritiden. - Vi berättar gärna om vilka möjligheter en skola har att starta en ordverkstad eller beställa våra timlärare för temaverkstäder inom skolundervisningen, säger Maja Ottelin från ordkonstskolan.

Ebban är ett skolbibliotek på nätet med tusentals svenskspråkiga e‑böcker och ljudböcker. För en fast årsavgift kan elever och lärare läsa hur mycket de vill och när de vill. Ebbans bibliotekarie Mikael Gros hälsar att man på Educa gärna får komma och testa Ebban och fråga om det är något man undrar över.

Läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson finns också på plats för att diskutera läsning och läsinspirerande verksamhet. De deltar även i det svenska programmet i Hörnan på lördag, 25.1 enligt följande:

Kl. 10.30–11.00  
Snutt- eller djupläsning? Om multilitteracitet, forskning och hjärnans förmåga att tolka text

De finlandssvenska läsambassadörerna samtalar med hjärnforskare och professor i pedagogik Minna Huotilainen och specialbibliotksfunktionären Tobias Larsson om ökande krav på multilitteracitet och sjunkande läsförmåga.

I diskussionen berörs problematiken kring inlärning, olika former av läsning och vad som krävs för att vi skall få ro att tänka. Kan läsning av litteratur träna upp vår koncentrationsförmåga? Vad behöver vi för att klara oss i framtiden?

Arrangör: Sydkustens landskapsförbund

Kl. 13.00–14.00
Lustfyllt läsande och språklig medvetenhet – Hur kan vi stärka språken och skapa intresse för läsning?

Vad innebär språklig medvetenhet i praktiken och hur väcker vi läslust hos anarkistiska tonåringar? Vad fokuserar projektet mofi 2.0 på och hur kan man stärka den språkliga medvetenheten inom småbarnspedagogiken?

Utbildningsstyrelsen diskuterar språk och läsning från småbarnspedagogik upp till andra stadiet tillsammans med sina samarbetspartners.

Föreläsare: Amanda Audas-Kass, Henrika Andersson, Jenni Hanhinen- Skog, Charlotte Lindh, Jan-Erik Mansikka, Belinda Kardén, Yvonne Nummela, Charlotta Rehn.

Moderator: Pamela Granskog

Arrangör: Utbildningsstyrelsen

Educa-mässan är öppen fredag-lördag 24-25.1 kl. 10-20. Läs mera om det svenska programmet här.