Eftisinfo

17.01.2020 kl. 10:27
Senaste Eftisinfo har utkommit.

Sydkusten upprätthåller ett finlandssvenskt nätverk för personal inom eftis och stöder personalen genom kursverksamhet och regelbunden information. Eftisinfo utkommer fyra gånger per år och innehåller aktuella frågor inom eftis, bland annat om kursverksamhet.

Infobladet distribueras per post till alla eftisar i Svenskfinland. Det går också att prenumerera på infot i elektroniskt format.

Läs mera på eftis.fi.


Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi
050 330 8234.