Kulturmatchning i Åbo

23.01.2020 kl. 09:52
Torsdagen den 12 mars blir det speed-dejting för kulturfältet och olika sektorer i samhället.

Målet är att kursarrangörer och till exempel turistföretag, dagvården, skolor och äldreomsorgen träffar kulturarbetare för att lära känna varandra och hitta olika samarbetsmöjligheter. Det finns kulturaktörer som gärna erbjuder sina tjänster och kursarrangörer, olika samhällssektorer och företagare som vill ha kultur i sin verksamhet, men det kan vara svårt att hitta varandra.

Tanken är att skapa förutsättningar för aktörer att mötas så att utbud och efterfrågan på tjänster och kurser matchar. Vi hoppas att kursarrangörer hittar nya lärare och vi vill att kulturarbetare kan erbjuda sina tjänster direkt till potentiella arbetsgivare och verksamheter, som personalmöten, kultur i vården, i skolan, på dagis eller bibliotek.


Matchning 2016, Tove Hagström i mitten.

Under 2000-talet har en bredare uppfattning av kulturen som en faktor som ökar förutsättningarna för ett gott liv blivit allmänt accepterad. Kultur har också blivit en allt viktigare resurs inom social och hälsovården. Men för att utveckla samarbetet behövs möten mellan de olika sektorerna. Nya kurskoncept och kulturpaket för olika sektorer föds i mötet mellan människor.

Matchningen ordnas i CLL i Åbo och börjar med att Tove Hagström från Yttra håller en kort inledning kring kommunikation. Morgonkaffe serveras från kl. 9.15.

Det är Sydkustens landskapsförbund som tillsammans med CLL, Åbo stads fritidssektor och Åbo arbis står bakom arrangemangen.

Preliminärt program

Anmälningar och mera information:
Senast 2.3 via anmälningsformuläret
eller till Lena Långbacka, lena.langbacka(at)sydkusten.fi, 044-544 3348.