Skrivande skola – en satsning på skrivpedagogik

17.04.2020 kl. 08:07
Redan i vår ska intresserade skolor anmäla sitt intresse att delta i det treåriga projektet som inleds i höst.

Projekt Skrivande skola har som mål att utveckla skrivpedagogiken i de finlandssvenska skolorna och i alla ämnen. Sju skolor utses till fokusskolor, där lärarna tillsammans med projektledaren Annette Kronholm-Cederberg får stöd för att utveckla skrivpedagogiken i alla ämnen. Senast 15 maj bör skolor anmäla sitt intresse.

Skrivandet behövs allt mer i alla skolämnen. Behovet av skrivstrategier har tydliggjorts alldeles särskilt under vårens undantagstillstånd, när lärarna utan tid för förberedelser tvingades ställa om till distansundervisning.

FD Kronholm-Cederberg är skrivpedagog och modersmålslärare. Hon kommer att jobba processinriktat med hela lärarkollegiet i de sju fokusskolorna. Genom kompetensutveckling och kollegialt lärande får lärarna redskap att stärka, medvetandegöra och samarbeta kring skrivandet i skolan.

Skrivande skola kompletterar på ett fint sätt Sydkustens verksamhet där utbildning och kultur är i fokus, bland annat inom ordkonst, läsambassadörsprojekt och det virtuella skolbiblioteket Ebban.

Projektet förverkligas av Svenska modersmålslärarföreningen i Finland i samarbete med Sydkustens landskapsförbund och finansieras av Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. 

Mer information om projektet finns här.

Intresseanmälan bör göras senast den 15 maj.
Länk till intresseanmälan finns här

 

Kontakt:

Annette Kronholm-Cederberg, projektledare, tfn 050 382 5203, annette.kronholm-cederberg@sydkusten.fi 

Christel Björkstrand, direktör för Sydkustens landskapsförbund, tfn 050 351 3038, christel.bjorkstrand@sydkusten.fi

 

Foto: Jonas Brunnström/HSS-Media