Sydkusten stärker sitt team inom ordkonsten

10.06.2020 kl. 08:11
Sydkustens landskapsförbund r.f. har valt fil.mag. Katja von Wendt till ny planerare inom ordkonstverksamheten

Planeraren ska bl.a. undervisa i ordkonst, planera undervisningen, utveckla nya metoder och ytterligare stärka det professionella team som nu jobbar inom ordkonstverksamheten.

Fil.mag. Katja von Wendt har en gedigen erfarenhet som lärare i modersmål inom den grundläggande utbildningen och i gymnasiet. von Wendt inleder sitt arbete i augusti och kommer bland annat att planera den nya ordkonstledarutbildningen som startar i november 2020.

- Jag ser fram emot att få vara med och utveckla ordkonstverksamheten, säger Katja von Wendt. Jag vill stärka barnens förmåga och glädje att uttrycka sig i ord och skrift och också bidra till att öka intresset för litteratur och det egna modersmålet.

Sydkustens landskapsförbund har arrangerat ordkonstverksamhet sedan 1994 och sedan 2014 i Sydkustens ordkonstskolas regi. Årligen deltar 400 barn och unga i Sydkustens ordkonstskolas regelbundna undervisning i 10 kommuner. Därtill arrangeras olika former av ordkonstprojekt, -verkstäder och -klubbar för att väcka intresset för språket genom fantasi och lek.

Ordkonstskolan vid Sydkusten premierades ifjol med Hugo Bergroths-priset för sin inspirerande, mångsidiga och målmedvetna verksamhet.


Läs mer om ordkonstskolans verksamhet på www.ordkonst.fi

 

För mera uppgifter, vänligen kontakta

Monica Martens-Seppelin, rektor för Sydkustens ordkonstskola tfn 050 330 8234, monica.martens-seppelin@sydkusten.fi

Christel Björkstrand, direktör, tfn 050 351 3038, christel.bjorkstrand@sydkusten.fi