Ny personal på Sydkusten

03.08.2020 kl. 14:06
Från början av augusti har vi en ny planerare för ordkonsten, Katja von Wendt, och med Svenska modersmålsföreningen i Finland (Smlf) ett nytt samarbetsprojekt där Annette Kronholm-Cederberg börjat som projektledare.

FM Katja von Wendt (till vänster på bilden) har en bakgrund som lärare i modersmål och litteratur, både i grundskolan och gymnasiet. Som planerare för Sydkustens ordkonstskola kommer hon att undervisa i ordkonst, utveckla verksamheten samt planera den nya ordkonstledarutbildningen som inleds i november 2020.

FD Annette "Netti" Kronholm-Cederberg leder Smlf:s projekt Skrivande skola. Målet är att utveckla skrivpedagogiken i skolor. Netti har som modersmålslärare på gymnasiet lång erfarenhet av skrivpedagogik över ämnesgränserna. Hon har disputerat i ämnet skrivpedagogik och tagit fram ett genrepedagogiskt koncept "Kodknäckaren" tillsammans med sina kolleger. Annette är också anlitad föreläsare i frågor som rör unga människors skrivande, skrivandet i och utanför skolan och inte minst på nätet. 

Kontaktuppgifter till Katja och Netti finns här.