Kommunrunda på gång

18.08.2020 kl. 15:50
Under våren inledde Sydkustens direktör Christel Björkstrand en runda bland medlemskommunerna.

Hon har träffat kommun- och/eller bildningsdirektörerna och i vissa kommuner även ansvariga för småbarnspedagogiken och kulturen.

Avsikten med träffarna har varit att diskutera kommunernas förväntningar på och behov av Sydkustens verksamhet. Ett annat mål har varit att överlag pejla läget gällande utbildning och kultur inom kommunerna. Under träffarna har aktuella frågor lyfts fram och ventilerats och nya idéer och utvecklingsförslag diskuterats.

På utbildningssidan har det bland annat framkommit att det på många håll är utmanande att hitta personal till småbarnspedagogiken. Personalbristen gäller även lärare till grundutbildningen och i synnerhet specialklasslärare och speciallärare. En del kommuner har också uttalat ett akut behov av elevvårdspersonal och då är det främst skolpsykologtjänster på svenska som efterlyses. Sydkusten fortsätter att fokusera på de här frågorna, men även på övrigt arbete där vi kan stöda medlemskommunerna på olika sätt.

Samarbete kring eftisfrågor och ordkonstskolan är fortfarande aktuellt och gemensamma projekt inom kulturen har diskuterats. VårKultur-projektet som tills vidare förverkligats i Åboland väcker intresse också i Nyland. Flera förslag och idéer har kommit upp som kommer att tas med i planeringen av verksamheten 2021 och framåt.

Kommunernas utmaningar – också de ekonomiska – är många. Det behövs samarbete och gemensamma lösningar som bidrar till att genomföra en kvalitativ verksamhet, nu mer än någonsin.

 

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand@sydkusten.fi