Hedersomnämnade till Ebban

09.09.2020 kl. 14:17
Skolbiblioteket Ebban tilldelades ett hedersomnämnande av Finnish Reading Association (FinRA) på läskunnighetsdagen 8.9.2020

FinRA ger årligen priset ABC-tuppen till en person eller organisation som arbetar för att främja läskunnigheten i Finland. I år gick ABC-tuppen till ishockyspelaren Kevin Lankinen. Dessutom gavs två hedersomnämnanden i anslutning till coronapandemin. De gick till Lukulumo och Ebban vilka kostnadsfritt erbjöd litteraturupplevelser för barn.

På Ebban är personalen mycket glad och tacksam för priset och säger att omnämnandet kom eftersom flera fonder valde att göra Ebban tillgänglig för alla svenskspråkiga grundskolor och språkbadsskolor under coronavåren 2020. Stort tack till fonderna Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Svenska folkskolans vänner och Konstsamfundet som kom med idén och gjorde det möjligt!  

ABC-tuppen har delats ut sedan 1981. Bland tidigare pristagare finns bl.a. författaren Märta Tikkanen, läsambassadör Katarina von Numers-Ekman, bibliotekarierna Elspeth Randelin och Agneta Möller Salmela.

FinRA är en volontärorganisation som verkar för att främja litteracitet -läsning, skrivning, kommunikation och inlärning.
Läs mer på finrainfo.fi