Närbild av en del av en klätterställning.

Satsa på eftermiddagsverksamhet!

16.02.2021 kl. 12:43
Sydkustens tema nummer två inför kommunalvalet handlar om behovet av satsningar på morgon- och eftermiddagsverksamhet.

– ”Eftis” är betydligt mera än en ”parkeringsplats” för barnen, det handlar om att erbjuda en trygg plats med meningsfull sysselsättning i sällskap av vuxna. Eftermiddagsverksamheten borde i högre grad ses som den resurs den är i att stöda hemmets och skolans fostrande arbete. Eftis är också en förebyggande verksamhet som förhindrar utslagning. Det handlar om barnens och de ungas välmående.

Sydkustens utvecklingschef Monica Martens-SeppelinDet här säger Monica Martens-Seppelin (bilden) vid Sydkustens landskapsförbund. Hon har sedan 1999 jobbat med att utveckla och stärka morgon- och eftermiddagsverksamheten i anslutning till skolan. Sydkusten har regelbundet kartlagt verksamheten i Svenskfinland, den senaste kartläggningen publicerades i december 2020. Kartläggningen visar att nästan 70% av de svenskspråkiga barnen i åk 1-2 deltar i eftermiddagsverksamhet. Både antalet och andelen barn har ökat de senaste åren. Ändå får inte verksamheten den uppskattning den förtjänar, anser Martens-Seppelin.

 – Många barn tillbringar mera tid på eftis än i skolan, vi måste kunna erbjuda kvalitativ verksamhet.  Förutsättningarna för det är framför allt utbildad personal, ändamålsenliga utrymmen och goda arbetsförhållanden för personalen. I dagens läge har en stor del av personalen tillfälliga kontrakt, låga löner med obetalda ledigheter och små möjligheter till fortbildning, påpekar Martens-Seppelin.

Diskussion om eftermiddagsverksamhet behövs

Sydkustens kartläggning presenterades i december och kommenterades då bland annat av Pia Sundell från Barnavårdsföreningen i Finland. Hon välkomnade diskussionen och tycker att eftermiddagsverksamhet borde diskuteras i större utsträckning eftersom många barn behöver en meningsfull verksamhet och trygga vuxna efter skolan.

Sundell betonade att morgon- och eftermiddagsverksamhet handlar om barnens rättigheter, om jämlikhet och om kvalitet. – Barnen har rätt till trygghet och lek och alla barn borde ha samma möjligheter att delta. Det är inte ok att avgifterna varierar så mycket mellan olika kommuner. En förutsättning för en kvalitativ verksamhet är ändamålsenliga utrymmen och kunnig och motiverad personal, påpekade Sundell.

I kartläggningen jämförs siffrorna med motsvarande utredning från 2016. – Det visar att utvecklingen går mot det bättre, men det finns mycket kvar att göra, säger Martens-Seppelin.

Helhetssyn efterlyses

- Det är kommunerna som har ansvaret för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Trenden verkar vara att verksamheten i allt högre grad arrangeras av kommunerna och allt oftare i skolans utrymmen. Det tycker Martens-Seppelin är bra: - Det ger bättre möjligheter att se skola och morgon- och eftermiddagsverksamhet som en helhet. - Det är ju samma barn det handlar om och genom ökat samarbete kan vi bättre värna om barnens välmående. Hon fortsätter:

- Det skulle vara fint om ledarna på eftis kunde räknas som en naturlig del av kollegiet i skolan och få möjligheter att delta i fortbildningar och diskussioner gällande barnens utveckling. Att kunna ta del av till exempel mobbningsförebyggande arbete skulle förbättra eftermiddagsverksamhetens pedagogers möjligheter att stöda barnens utveckling. Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Det är viktigt att kunna synliggöra bredden och djupet hos de olika yrkeskategoriernas syften och uppdrag i skolan. Alla delar är viktiga för en fungerande helhet.

Martens-Seppelin kommenterar också utrymmesplaneringen: - Vid nybyggen av skolor borde man i högre grad planera in utrymmen som lämpar sig för verksamhet efter skoltid. Förutom för morgon- och eftermiddagsverksamhet kunde utrymmena användas för till exempel ungdomsverksamhet och hobbyverksamhet kvällstid.


Plock ur kartläggningen

- Kommunerna får statsandelar för att ansvara för eftermiddagsverksamheten
- Verksamheten är sedan 2004 reglerad i lag.
- Ca 500 ledare jobbar inom morgon- och eftermiddagsverksamhet
på svenska i Finland
- 40% har tidsbundna kontrakt, 60% jobbar deltid
- 70% av ledarna är behöriga
- 78% av de svenskspråkiga barnen i åk 1 och 61% av barnen i åk 2 deltar i eftermiddagsverksamhet
- Kommunernas högsta avgifter varierar mellan 75€ och 180€
- Sydkusten koordinerar ett nätverk för eftermiddagsverksamheten på svenska i Finland.

 

 

 

Tema 2 i Sydkustens landskapsförbunds kommunalvalsteman:

En trygg och utvecklande eftermiddagsverksamhet för de yngsta eleverna:

Eftermiddagsverksamhetens betydelse ökar. Hela 78% av de svenskspråkiga barnen i åk 1 och 61% av barnen i åk 2 deltar i eftermiddagsverksamheten. Ändå arbetar flera ledare inom verksamheten i osäkra arbetsförhållanden med snuttifierade arbetsavtal och låga löner samt ofta ganska ensamma.

Ett tätare samarbete mellan skola och eftermiddagsverksamhet ger bättre grund för en trygg vardag såväl barnen som de vuxna. Genom att knyta an den engagerade personalen till skolans övriga verksamhet kan också arbetsförhållandena ändras och en kontinuerlig trygg skolvardag erbjudas för de yngsta i skolan.


Mera information

Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
+358 (0)50 330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi