Ordkonstlärarna Lotta Sanhaie och Linda Sundberg håller virtuell ordkonstlektion.

Virtuella ordkonstlektioner och poesifilmer

01.03.2021 kl. 12:42
Sydkustens ordkonstskola har gjort tre virtuella ordkonstverkstäder för skolklasser och tio kortfilmer för småbarnspedagogiken.

De nya undervisningsmaterialen är producerade med understöd från Undervisnings- och kulturministeriet för att tillgängliggöra kultur- och konstundervisning under coronapandemin.

Klasslärare och småbarnspedagoger kan introducera ordkonst i sina grupper på ett enkelt och roligt sätt med hjälp av de nya kortfilmerna.

Videorna finns tillgängliga på Ordkonstskolans hemsida och Youtubekanal. Till materialet produceras även lärarhandledningar och arbetsblad. Det är gratis att använda filmerna och materialet i undervisningen.


Virtuell ordkonstverkstad för åk 1-2

Tre videolektioner med tydliga instruktioner introducerar klassen till ordkonst och berättande. Temana Saga, Karaktärer och Rim presenteras av ordkonstlärarna Lotta Sanhaie och Linda Sundberg som lotsar klassen igenom lekfulla och mångsidiga berättar- och skrivövningar.

Filmerna är cirka 15 minuter långa. Med pauser för eget arbete beräknas ordkonstverkstäderna ta cirka 60 minuter. Materialet är utformat för åk 1-2 men kan också anpassas för äldre elever.

 

Tio poesifilmer för småbarn

Ordkonstlärarna Petra Norrgård och Nina Tikkanen rimmar för och med de minsta.

Lyrik för barn är i sin bästa form inte bara språkstärkande och språkutvecklande, utan också berörande, underhållande och aktiverande.

Filmserierna ”Med sinne för rim” och ”Med känsla för rim” bygger på dikter av Hanna Lundström, Stella Parland och Annika Sandelin som gestaltas av ordkonstlärarna Petra Norrgård och Nina Tikkanen. Filmen kan visas för en barngrupp och följas upp med lekar och aktiviteter ur det tillhörande pedagogiska materialet.

 

Mera information:

Katja von Wendt
Planerare, ordkonstskolan
045-894 4088
katja.von.wendt(at)sydkusten.fi