Poesi inom småbarnspedagogiken

08.03.2021 kl. 12:38
Sydkustens ordkonstskola bjuder på tips och inspiration för att använda poesi och dikter i barngrupper.

Ordkonstskolan har gjort en serie med tio korta poesifilmer för barn 0-6 år som handlar om känslor och sinnen. Eftersom många kulturbesök riskerar att ställas in är det här ett bra alternativ för att få in kultur och konst i småbarnspedagogiken. Till filmerna finns ett pedagogiskt material med förslag på lekar och aktiviteter.

Nu erbjuder ordkonstskolan Teams-träffar till dig som vill få inspiration och tips för att komma igång med det nya materialet: 

Tisdag 16.3 kl.13-14
Onsdag 17.3 kl.13-14
Torsdag 18.3 kl.13-14

Anmäl dig genom att skicka epost till maja.ottelin(at)sydkusten.fi. Meddela vilken av de tre träffarna du vill delta i så får du en länk till mötet. Meddela också vilket daghem du arbetar på.

Träffarna är i första hand riktade till personal inom småbarnspedagogik i Helsingfors och Vanda men öppna även för övriga intresserade.

 

Maja Ottelin
Planerare, Sydkustens ordkonstskola
maja.ottelin(at)sydkusten.fi
045-8944 089