Sydkustens nya projektkoordinator Emilia Christiansen.

Emilia Christiansen vald till projektkoordinator

07.06.2021 kl. 17:30
Sydkusten har valt PeM och medianom Emilia Christiansen till koordinator för projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb. Projektet inleds i augusti.

Emilia Christiansen kommer att arbeta med att synliggöra småbarnspedagogiken med målsättningen att få flera att välja ett yrke inom branschen. Christiansen har en bred kännedom om branschen och hon har jobbat både inom den kommunala och privata småbarnspedagogiken. Christiansen har också en bakgrund som medianom.

Christiansens uppgifter är att

  • skapa kontakter och träffar mellan småbarnspedagogiken och unga som står inför val av studieinriktning
  • skapa ett ambassadörsnätverk i huvudstadsregionen samt kommuner i Nyland och Åboland, bestående av personer som kan berätta om, marknadsföra och främja småbarnspedagogiken
  • koordinera nätverket och vidareutveckla ambassadörernas arbetssätt
  • tillsammans med Sydkustens utbildningsteam förverkliga en opinionskampanj för att synliggöra småbarnspedagogiken

Den rådande bristen på behörig personal inom småbarnspedagogik är akut inom huvudstadsregionen och inom flera områden i Nyland och Åboland och den nya koordinatorn Emilia Christiansen är ivrig att få börja med uppgiften:

- Detta är ett mycket viktigt projekt för branschen inom småbarnspedagogik och jag är oerhört glad och entusiastisk över att jag får vara med, säger Christiansen. Men hon är samtidigt mycket medveten om utmaningarna:
- Det finns inte någon form av "quick fix" för att lösa de utmaningar som råder i branschen, men det här projektet etablerar en grund för att arbeta långsiktigt med att främja småbarnspedagogiken. Intresset för branschen ska väckas genom att tala högt om vad småbarnspedagogiken är i teorin och i praktiken, betonar Christiansen.

Sydkustens direktör Christel Björkstrand är glad över att snart kunna starta projektet som riktar sig till unga som står inför studieval, vuxna i beråd att byta bransch eller skaffa behörighet samt allmänheten:

- Det här är en unik satsning som vi gör i syfte att hitta olika lösningar för att lyfta frågan om småbarnspedagogikens betydelse. Ett arbete inom småbarnspedagogiken är ett arbete som formar framtiden, det är också fråga om den svenskspråkiga befolkningens framtid. Björkstrand är orolig över trenden med minskat intresse för branschen:
- Vem ska sköta våra barn och hur kan vi stöda dem som gör det? Tack vare engagerade aktörer och en finansiering från fonder och stiftelser har vi nu en möjlighet att konkret göra något, säger hon.

Björkstrand är glad över att det fanns ett intresse för koordinatorsuppdraget med goda sökande. Christiansens breda erfarenhet och mångsidiga kunnande gjorde att valet föll på henne:

- Vi ser fram emot att Emilia tar sig an uppgiften som koordinator för Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb.

Sydkustens landskapsförbund inleder projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb i augusti. Syftet är att göra branschen mera attraktiv och framstå som ett starkt alternativ vid val av yrke och studier. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Tre Smeder och Föreningen Konstsamfundet.

 

Mera information:

Christel Björkstrand
Direktör
050 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi

Matias Österberg
utbildningsplanerare
050 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi