Emilia Christiansen instruerar en barngrupp ute i skogen.

Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb

05.08.2021 kl. 15:08
PeM och medianom Emilia Christiansen har den här veckan inlett arbetet som projektkoordinator för Sydkustens projekt kring småbarnspedagogiken.

Emilia är ivrig att ta itu med utmaningarna för att synliggöra småbarnspedagogiken och lyfta fram branschen som ett alternativ för ungdomar som står i beråd att välja yrkesbana.

- Vårt mål är att boosta branschen, skapa en positiv uppfattning om småbarnspedagogiken och höja pedagogernas status i samhället. Vi kommer att bygga upp ett nätverk av ambassadörer för att tillsammans kunna synliggöra småbarnspedagogiken som studie- och karriärsval, säger Emilia.

- Jag kommer att besöka skolor för att berätta om branschen men jag vill också träffa studerande som siktar på ett jobb inom småbarnspedagogiken och uppmuntra dem i sina studier.

Emilia har själv jobbat som daghemsföreståndare, så hon vet vad hon talar om.

- Det finns inte någon form av "quick fix" för att lösa de utmaningar som råder i branschen, men projektet gör det möjligt att starta processen att främja småbarnspedagogiken. Intresset för branschen ska väckas genom att tala högt om vad småbarnspedagogiken är i teorin och i praktiken, betonar Christiansen.

- Men det är också viktigt att våga diskutera de obekväma frågorna, som till exempel löner och arbetsförhållanden, säger hon.

Sydkustens landskapsförbund driver projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Tre Smeder och Föreningen Konstsamfundet.


Mera information:

Emilia Christiansen
Projektkoordinator
+358 (0)45 358 0464
emilia.christiansen(at)sydkusten.fi