En fjäderpenna och ett bläckhorn på beige bakgrund med Sydkustens ordkonstskolas logo nere i vänstra hörnet.

Nya satsningar inom ordkonstskolan

09.08.2021 kl. 09:50
Denna höst satsar Sydkustens ordkonstskola på premiumgrupper och specialkurser.

Ordkonstskolan utvecklar ständigt sin verksamhet och detta läsår pågår en pilotsatsning i fyra undervisningsgrupper. De så kallade premiumgrupperna är en viktig del i processen att förnya och utveckla ordkonstskolans läroplan.

Elever som väljer att studera i en premiumgrupp får en lite längre termin, de får besök av författare och i premiumgrupperna används datorer för att möjliggöra ordentlig textbearbetning och processkrivning. Dessutom erbjuds deltagarna möjlighet att delta i specialkurser. Alla intresserade kan även delta i distansgruppen Ordodlarna.

Satsningen görs med understöd från Undervisnings- och kulturministreriet.