Ett spindelnät som avtecknar sig mot en grå himmel.

Kultur i kommunen

25.10.2021 kl. 12:18
Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv på svenska?

Sydkustens landskapsförbund inbjuder till nätverksträff för kulturfältet torsdagen den 11 november kl. 9-15.

Vi träffas på Västra Nylands folkhögskola i Karis och diskuterar möjligheter och utmaningar för kommunernas kultursektorer. Vi får höra Kirsi Kaunisharju från Undervisnings- och kulturministeriet prata om kulturlagen från 2019 och vad som förväntas av kommunerna samt Siv Sandberg från Åbo Akademi, som belyser processen med social- och hälsoreformen och dess inverkan på kommunernas kultursektorer.

Därefter blir detexempel på samarbeten och verksamhet i olika regioner samt diskussioner om aktuella frågor. På eftermiddagen slår vi ihop våra kloka huvuden och håller idéverkstad kring möjliga gemensamma projekt och samarbeten.

Seminariet är kostnadsfritt, lunch erbjuds till självkostnadspris.


Det är också möjligt att följa programmet på distans, länk skickas till dem som anmält sig.

Vi hälsar alla intresserade välkomna och hoppas på en fin dialog mellan tjänstemän, politiker och tredje sektorn.

Mera information

Lena Långbacka 
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi