63319.jpg

Samarbete mellan föreningar

05.04.2018 kl. 10:39
I projektet Föreningar tillsammans har Sydkusten utrett föreningars intresse för, men också behov av, samarbete i huvudstadsregionen. Projektet fortsätter fram till slutet av juni 2018.

Vi har försökt lokalisera vad som är viktigt för föreningarna och vad som eventuellt kunde utvecklas i form av stöd, strukturer och koordinering för föreningslivet i huvudstadsregionen. Föreningarna har definierats i möjligast brett perspektiv, i ursprungsskedet, då vi kartlade vilka föreningar som finns i huvudstadsregionen, skulle alla få vara med.

Föreningarna är väldigt olika. De föreningar vi kommit i kontakt med har allt från 4 till 4 000 medlemmar. Men de är inte bara olika i storlek, de är väldigt olika i sin verksamhet och speciellt i formuleringen av kärnverksamheten. Olika typers föreningar återspeglar också olika typers önskemål om vilken sorts samarbete man vill förverkliga. Det är därför naturligt att det övergripande temat som de flesta föreningar särskilt visat ett intresse för gäller utbyte av information med varandra. Många upplever att det inte finns en samlande kanal för föreningarna och att informationens tillgänglighet därför är bristfällig i dagens värld. Information är också ett viktigt första steg för att upptäcka mera specifika samarbetsformer.

Många olika röster har hörts från de olika föreningarna. Vi har ordnat medborgarmöten för att kunna träffa olika föreningsaktiva, men också bett föreningarna berätta om sin situation och sina tankar genom olika enkäter. Det är möjligt att inget revolutionerande har framställts. På något sätt handlar väl projektet om att inse något man redan vet, men som vi i vardagen inte är uppmärksamma på eller som vi inte tillåter oss att ägna tid för. Samtidigt handlar det också om att påbörja något nytt, att sätta något i rörelse som vi inte vet var det kommer att landa.

Projektet försiggår egentligen på två plan hela tiden. Det ena planet handlar om det konkreta, att hitta idéer till och förslag på praktiska lösningar som kan hjälpa föreningarna att operera. Det andra planet handlar om att hitta nya uppslag för föreningsarbetet, att fundera på vad vi kunde göra för att föreningar ska ställa nya och kanske mer kritiska frågor om sin verksamhet.

Föreningar tillsammans fortsätter under våren 2018. Om din förening vill ta del av projektet hinner ni ännu göra det genom att komma med på något av vårens programpunkter:

Måndag, 9.4
Föreningsträff i Esbo

Onsdag, 18.4
Arbetsgivarinfo på Luckan i Helsingfors. Vilka stödtjänster vid rekrytering gäller för föreningar med anställda?

Onsdag, 6.6
Slutseminarium för Föreningar tillsammans, G18 Helsingfors


Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
050-34 84 525