Det goda samtalet

30.05.2018 kl. 15:33
Sedan många år tillbaka har jag varit aktiv i en förening vars syfte är att bedriva filosofi utanför den akademiska världen.

Föreningen, som skapades av några filosofistudenter i Helsingfors i början av 2000-talet, går under det lite misstänkta namnet Interbaas (www.interbaas.fi) och arrangerar diskussioner med filosofiskt innehåll främst i huvudstadsregionen.

På de senaste åren har föreningen framför allt jobbat med en diskussionsform som kallas sokratisk dialog. Namnet antyder att samtalen skulle ha kopplingar till Sokrates filosofi och grepp att föra samtal på, vilket kanske har en gnutta sanning i sig, men framför allt har den sokratiska dialogen utvecklats i Tyskland under början av 1900-talet, och är i den meningen, filosofihistoriskt sett, relativt färsk.

Sokratisk dialog är ett sätt att i grupp, ofta omkring 10-15 personer, föra ett filosofiskt samtal som går på djupet. En slags förväntan är att genom dialogen förverkliga ett gott samtal. Dialogen utgår vanligtvis från ett begrepp, t.ex. mod, sanning, motivation eller plikt, eller en mer specifik frågeställning. Deltagarna hämtar i inledningen av dialogen exempel från sina egna liv, de berättar om personliga upplevelser som har med frågeställningen att göra.

Därefter väljer man en av dessa erfarenheter och analyserar på vilket sätt erfarenheten handlar om det ämne man är ute efter att få tag i. Gradvis förskjuts diskussionen till att mindre handla om en specifik erfarenhet och allt mer handla om det allmänna i begreppen. Det är många gånger ett långt och gott samtal som förs och som kan räcka flera timmar.

Ett syfte med den sokratiska dialogen är att lära sig att tänka självständigt. Hänvisningar till andra tänkare, men också andra forum, tidningsartiklar, facklitteratur, ska undvikas av deltagarna. Det som man själv hämtar med till diskussionen i form av tankar, reflektioner eller frågeställningar, ska man kunna stå för och redovisa för själv. Tanken är att samtalet händer just här och nu och mellan just de deltagare som den här gången är med.

Samtalet handlar också om att hitta principerna bakom en tanke eller åsikt och att genom dialog och reflektion förvandla det vaga och oklara till klarare formuleringar. Det handlar också om att utforska vår vardag, och vårt vardagliga tänkande, det är från det egna livet som de inledande erfarenheterna kommer från. Dessutom är dialogen ett verktyg för att tänka tillsammans i grupp, att gemensamt tala om och "göra" filosofi.

Sokratisk dialog är i regel både ett njutbart och ett krävande sätt att umgås på, och jag hoppas att jag åtminstone några gånger får ta del av den här verksamheten denna sommar.

 

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg@sydkusten.fi
050 348 4525