Följ gruvrået!

13.09.2018 kl. 08:00
En nyhet den här sommaren är att det i Pargas industrimuseum nu finns en frågelek riktad till barn.

Besökarna får följa i gruvråets fotspår, på olika ställen i museet får de svara på frågor, teckna, sortera stenar, gissa, rimma m.m.

I mars började vi planera denna interaktiva fråglelek som är en del av projektet Skärgårdshistoria med många sinnen. Tanken är att barnen ska använda flera olika sinnen när de utför uppgifterna. Tillsammans med ordkonstledaren Paola Fraboni skapade vi en ramberättelse med ett gruvrå som har placerat ut uppgifter för barn på olika ställen i museet.

Gruvrået Lapis illustrerat av Juni Saanila, 12år.

Många gruvor har nämligen ett eget gruvrå som härskar över gruvan ungefär som ett skogsrå härskar över skogen och dess djur. Hon har lite olika benämningar, ibland kallas hon gruvfrun eller bergrået, men hon är en varelse som kan visa var de lämpliga malm- eller kalkådrorna finns eller varna om olyckor. I dagbrottet i Pargas har man visserligen inte hört om att någon skulle ha stött på gruvrået och därför fick vi importera ett gruvrå från Gotland i Sverige till vår berättelse. Vårt gruvrå heter Lapis, det betyder sten på latin. Lapis letar efter sin försvunna kusin som har flyttat till Pargas. Under tiden hon besöker gruvan i Pargas ser hon många intressanta saker och hon lämnar efter sig olika uppgifter till barnen.

De som brukar se gruvrået är i först hand gruvarbetare. Ser man henne i en grå eller ljus klänning vill hon varna för en olycka. Har hon däremot svart klänning på sig kan man vara ganska säker på att ett dödsfall kommer att inträffa. När man beger sig djupt ner i berget bör man knacka på berget först. På det viset talar man om för gruvrået att man inte vill något ont och att man vill återvända ut ur berget igen.

Det är viktigt att man håller sig väl med gruvrået. När vi inom projktet gjorde ett studiebesök till Sala silvergruva i Sverige i våras fick vi stränga instruktioner av guiden att knacka i berget innan vi gick in i gruvan. Vi fick ju inte förarga gruvrået, hon måste få veta hur många som kom in i berget. I vår frågelek blir barnen uppmanade att inte spotta i gruvan, för då kan gruvrået bli arg.

Frågeleken lanserades på ordkonstskolans avslutningsfest i april i industrimuseet. Under sommarsäsongen 2018 fanns den tillgänglig i industrimuseet på svenska för alla barn som besökte museet. I augusti gjorde vi en översättning till finska. Tanken var att vi skulle testa frågeleken en säsong och sedan se om vi behövde göra ändringar eller anpassningar. Det visade sig att den fungerade bra så vi gjorde en version även på finska. Eventuellt låter vi ännu översätta den även till engelska.

Som bäst planerar vi en frågelek även till Sjörfartshuset i Nagu. Sjöfartshuset besöks av många familjer under sommaren, Nagu gästhamn som ligger alldelses intill Sjöfartshuset är nämligen är en av Pargas mest populära gästhamnar. Kanske barnen där blir lotsade genom museet av en lots, kanske det blir en skeppsråtta som leder dem, eller kanske något helt annat väsen. Det vet vi inte ännu. Men om du rör dig i Nagu nästa sommar så stick dig in till Sjöfartshuset så får du se!


Marina Saanila
projektledare

+358 (0)40 596 9911
marina.saanila(at)sydkusten.fi