Vad gör en läsambassadör?

27.02.2020 kl. 08:01
Titt som tätt får vi frågan, vad GÖR ni läsambassadörer, egentligen?

Efter en titt i backspegeln i samband med Sydkustens årsrapport tänkte jag passa på med ett kortfattat svar:

Sedan augusti 2019, då jag och Amanda Audas-Kass började det treåriga projektet, har vi hunnit med en hel del skolbesök, personalträffar på daghem, seminarier och föräldramöten - för den som gillar statistik och mätningar gjordes en utvärdering av hösten 2019. Då hade vi hunnit besöka/träffa:

18 skolor åk 5-9 i Svenskfinland
- 284 pedagoger i åk 5-9 på skolorna
- 362elever i åk 5-9 på skolorna
- 925 föräldrar med barn på daghem i Svenskfinland


Innan skolbesöket i Hyvinge fick vi träffa läshunden Max

Dessutom har vi träffat över 60 svenskspråkiga bibliotekarier och ca 30 studerande (blivande närvårdare/småbarnspedagoger)  

Därtill har vi medverkat på tillställningar och seminarier och skapat kontakt och nätverk. Vi har lyft fram läsningens främjande möjligheter och litteraturens mångfald i olika medier, i tidningsintervjuer, artiklar, tv, radio och nyhetsinslag och i en veckoblogg på bl.a. hemsidan.

Våra kontinuerliga följare på FB-sidan är ca 2178 följare och över 150 medlemmar och på Instagramkontot ca 532 följare.

Vår huvudsakliga uppgift är att inspirera och informera de vuxna som ansvarar för vår framtid att arbeta läsfrämjande - lyfta fram och tillsammans söka svar på frågorna VARFÖR läsa? HUR locka och motivera? och VAD läsa (=boktips för målgrupperna)? Det är ett inspirerande och utmanande arbete att komma in som ”expertis” och det kräver lyhördhet, entusiasm och kunskap. Varje möte är unikt och efter mötet hoppas vi nya kunskaper och insikter skall bära frukt. 

Tillsammans!

Parallellt med möten i skolor, daghem och bibliotek söker vi nya läsfrämjande metoder - mycket görs ute på fältet och lokala inspiratörer är guld värda och kan göra och gör stor skillnad. Både på kort och på lång sikt. De stora satsningarna behöver kontinuitet och stöd. Vårt arbete skulle vara omöjligt utan våra finansiärer, deras tro på demokratin och på att också framtida generationer skall kunna och få djupläsa.

Våra många och värdefulla samarbetspartners (styrgrupp, referensgrupp och yttre aktörer) är det som stärker, bär och förenar. Att vi inte är ensamma. Att vi tror och vet att läsning inte är självklarhet eller medfödd förmåga. Att vi behöver träna vår hjärna för att bli läsare, motiveras i en tid då skärmen och mobilen stjäl allt mer av vår tid och hitta den litteratur som får berikar och belönar. 

Satsningar under året

Arbetet som läsambassadör bär frukt, förgrenar sig och bjuder på nya utmaningar. Jag vill därför också blicka framåt och nämna de tre större läsfrämjande satsningarna som vi kommer att förverkliga under året 2020. 

1. Tamburbiblioteket

Ett pilotprojekt med 12 utvalda daghem som inleds i Nyland och Österbotten. I korthet går projektet ut på att göra boken lättillgänglig för föräldrarna att låna hem då de hämtar sitt barn från dagis. I projekten involveras både personal och föräldrar samt de närmaste biblioteken.

2. Två läsinspirerande seminarier

med fokus på pojkars läsning: i Vasa onsdagen den 4.11 och i Helsingfors torsdagen den 5.11 (save the date!). Heldagsseminarierna inleds med föreläsningar på förmiddagen och erbjuder deltagarna praktiska verktyg i form av verkstäder på eftermiddagen.

3. ”Man läser”

En 10 minuters kortfilm med läsande manliga förebilder (i samarbete med Yle/Vetamix).


Därtill fortsätter skol- och daghemsbesöken (ta gärna kontakt) parallellt med nya utmaningar som dyker upp på vägen - samarbetsprojekt och evenemang vi inte visste om eller kunnat förutse. Människans uppfinningsrikedom, vilja att bygga broar, samarbeta och sprida kunskap och glädje är en fantastisk kraft! 


Henrika Andersson
Läsambassadör
+358 (0)40 865 7587
henrika.andersson(at)sydkusten.fi