65452.jpg

Nylandsturné för lärarstuderande

24.09.2018 kl. 14:20
Intresset för att ta emot lärarstuderande i skolorna i Nyland är stort.

Nylandsturnén är en en besöksrunda för klasslärarstuderande vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Under turnén, som i år ordnas 10-12 oktober, kan studerande bekanta sig med de nyländska skolorna. Intresset har igen varit stort, 30 skolor har önskat få besök av studerande.

Syftet är att erbjuda studerande en möjlighet att bekanta sig med skolorna i Nyland och ge dem erfarenhet av det praktiska skolarbetet i era skolor. De blivande klasslärarna och speciallärarna får tid att intervjua rektorn eller någon annan på skolan kring frågor som relaterar till deras kommande arbete som lärare. Det kan t.ex. handla om hur många lärare som arbetar i skolan, antal elever per klass, fördelningen av arbetet mellan medarbetarna, tillgång till skolgångsbiträden och elevvårdstjänster, kontakten mellan hemmet och skolan, fortbildningsmöjligheter, mentorskap m.m.

Samtidigt är turnén en möjlighet för skolorna att visa upp sig och sin kommun. Vi hoppas på det här sättet skapa kontakter och möten som i framtiden blir värdefulla. Dialogen mellan skolorna och lärarutbildningen stöder också lärarrekryteringen framöver. I nuläget finns det en svenskspråkig klasslärarutbildning i södra Finland, men det kommer fortsättningsvis att finnas ett behov av att lärare som får sin utbildning i Vasa också söker sig till Nyland.

Sydkusten hoppas att många studerande i år igen får intressanta och givande besök på skolorna runt om i Nyland!

Sydkustens landskapsförbund arrangerar Nylandsturnén i samarbete med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
050-34 84 525
 

 

 

67757_t.jpg

Ordkonstskolans fantasiläger

Nu kan man anmäla sig till ordkonstskolans läger i Kimito och Sibbo.Läs mera »
18.02.2019 kl. 10:41
67670_t.jpg

Konsten att styra sig själv

Psykologen och författaren David Edfelt föreläser om barns socioemotionella utveckling, problematiska beteendemönster och sätt att hantera svåra situationer.Läs mera »
13.02.2019 kl. 09:32
67425_t.jpg

Hemligheternas borg

Sydkustens ordkonstskolas elever ställer ut ordkonstverk i Kulturhuset Grand i Borgå.Läs mera »
29.01.2019 kl. 13:32