Ordkonstskolan på export

08.10.2018 kl. 14:03
Sydkustens ordkonstskola presenterar sin verksamhet på litteraturkonferens i Uppsala.

Litteratur i kulturplanerna är en nationell konferens som riktar sig till alla som jobbar med litteraturfrämjande och litteraturen som konstform i Sverige. Sydkustens ordkonstskola har bjudits in till konferensen för att berätta om hur vi jobbar med litteratur och ordkonst i Finland. T.f. rektor Monica Martens-Seppelin och ledande ordkonstledare Iréne Poutanen från ordkonstskolan kommer på konferensen att tala kring rubriken Hur skapar vi förutsättningar för barn och unga som vill skriva och bli författare? Återväxt och infrastruktur.

Dessutom deltar ordkonstskolan i en paneldiskussion med temat Om litteratur och skrivande i kulturskolan.

Målet med konferensen är att samla dem som jobbar med kulturplaner på regional nivå för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning samt för att diskutera frågor om samarbete, litteraturfrämjande och litteraturen som konstform. Konferensen ordnas av Uppsala region 18-19 oktober.

Läs mera om Sydkustens ordkonstskola på ordkonst.fi.

Stora skillander i personaltillgång och språkförhållanden i småbarnspedagogiken

Sydkustens landskapsförbund har kartlagt behörigheten hos daghemspersonalen i de tvåspråkiga kommunerna i Finland. Läs mera »
19.06.2019 kl. 15:08

Skärgårdshistoria i ljud och bild

Välkommen att se och höra resultatet av projektet Skärgårdshistoria med många sinnen.Läs mera »
12.06.2019 kl. 08:38

Ordkonstskolan söker nya lärare

Sydkustens ordkonstskola rekryterar lokala ordkonstlärare i tre olika regioner; Östra Nyland, Åboland och huvudstadsregionen.Läs mera »
21.05.2019 kl. 15:00