Skärgårdshistoria i ljud och film

06.09.2019 kl. 14:31
Sydkustens projekt Skärgårdshistoria med många sinnen är avslutat.

I de åboländska museerna finns nu både ljudmiljöer och korta filmer som presenterar levnadssätt i skärgården. Museibesökarna kan med hjälp av QR-koder bekanta sig med hur man sågade med sågbock, hur ett psalmodikon låter, hur en kvarn fungerar och mycket mer.

Målet med projektet var att lyfta fram områdets historia genom att använda mångsidiga och moderna presentationsmetoder i de åboländska museerna. Ämnena valdes i samarbete med museerna utgående från de frågor som besökarna har. Allt material finns tillgängligt på webbsajten historiarum.fi.

Projektet finansierades via programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. 70% av finansieringen beviljades av Leader-gruppen I samma båt - samassa veneessä. Övriga finansiärer var Svenska Kulturfonden, Pargas Lokal-TV r.f., Åbolands Skärgårdsstiftelse och Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond.

Läs mera i projektets slutrapport.

Eftisverksamhet kartläggs

Hur ser eftisverksamheten och eftisledaryrket ut i Svenskfinland idag?Läs mera »
23.01.2020 kl. 11:12

Kulturmatchning i Åbo

Torsdagen den 12 mars blir det speed-dejting för kulturfältet och olika sektorer i samhället.Läs mera »
23.01.2020 kl. 09:52

Eftisinfo

Senaste Eftisinfo har utkommit.Läs mera »
17.01.2020 kl. 10:27