Drömmen om jämlika barnkulturtjänster

05.12.2018 kl. 13:11
Kulturell diversitet diskuterades på ett riksomfattande barnkulturforum i Esbo, 19-20.11.

Varje år ordnas ett riksomfattande barnkulturforum som lyfter fram barnkulturens betydelse och möjligheter samt drar upp riktlinjer för dess framtid. I år var det Esbo stads tur att ordna forumet och temat var kulturell diversitet.


Tillit till ungdomars skapande

Själv deltog jag i den första dagens program som handlade om ett språkligt och kulturellt rikt samhälle. Arrangörerna beskriver bakgrunden till programmet genom frågan om hur vi tryggar jämlika tjänster som alla kan ta del av och påverka. Första dagens diskussioner uppstod ur en vilja att förnya och skapa modiga och fördomsfria barnkulturtjänster gällande verksamhetssätt och -modeller.

Förmiddagen var uppdelad i olika verkstäder. Jag deltog i en verkstad med titeln “På väg att bli vuxen”. Den bestod av tre delar. I den första delen fick vi se en föreställning av föreningen Interkult Kassandras teatergrupp för barn och unga (bilden överst). Teatergruppen Kassandras ledare hade skapat ramarna för föreställningen, men innehållet och de specifika åsikterna var formade av ungdomarna själva. Tematiken kretsade kring ungdomars samhällsengagemang. Den andra delen leddes av Koko Hubara, chefredaktör för Ruskeat Tytöt Media och rektor för skrivarskolan RT LIT AKATEMIA. I den tredje delen berättade länskonstnär Julian Owusu om hur man stöder de ungas autonomi. 


Länskonstnär i ungdomskultur Julian Owusu berättade om sitt arbete.  

En röd tråd genom verkstadshelheten var en tillit till ungdomarnas eget skapande. Detta är också i enlighet med de aktuella läroplanerna både i grundutbildningen och i den grundläggande konstundervisningen.
 

Ruskeat tytöt - bruna flickor

Koko Hubara startade RT-bloggen 2015 för att ge medieutrymme för en underrepresenterad grupp. Bloggen blev ett forum för finska kvinnor och mörkhyade flickor, för att ge utrymme åt orden. Först då det finns ord att tala om saker, kan man diskutera innebörden. Idén med bloggen handlade om att skapa ett forum för marginaliserade grupper att hitta varandra. Då samhället inte erbjuder ett givet forum, leder det lätt till att de som redan är utan röst känner att deras röst inte har betydelse.

Bloggen fick stor spridning och ledde senare till att skrivarskolan RT LIT AKATEMIA skapades. I skrivandet får skribenterna möjlighet att synliggöra berättelsen om sin bakgrund och historia. Hubara menar att det behövs en förståelse för historia, kontext och makt samt en vilja att bryta upp de existerande strukturerna, även de ekonomiska.

Läs mera här: www.ruskeattytot.fi


Mycket givande program

Utöver verkstäderna var seminariet packat med andra intressanta programpunkter. Vi fick bland annat höra en paneldiskussion som bestod av bl.a. representanter från Esbo ungdomsfullmäktige, nyinflyttade konstnärer och föreningsaktiva projektledare för frivillig verksamhet.


Paneldiskussionen tog upp förväntningar och framtidsutsikter på konst- och kulturpedagogik (till vänster). Koko Hubara och Kyösti Hagert behandlade sambandet mellan ord, bilder och makt (till höger).

Föreläsaren Anne Line Svelle från Danmark talade under seminariet om inkludering i kulturprojekt. Hon jobbar som barnkulturkoordinator i Barnens kulturcentrum i Århus, Danmark och jobbar med att skapa relationer mellan lokala och centrala institutioner genom konkreta verkstäder. Verkstädernas mål är att skapa en känsla av möjliggörande (empowerment) och en acceptans för olika perspektiv hos alla deltagande parter. Ytterligare är målet att inspirera kulturinstitutionerna till delaktighet och partnerskap över verksamhetsgränser.

Det jag till slut vill tillägga är att programledarna och moderatorerna Susani Mahadura och Yagmur Özberkan gjorde ett toppenjobb i att knyta trådarna och förmedla en glad, nyfiken och bemötande stämning. Jag vill tacka för ett fint program och en genuint hoppfull stämning som arrangörerna lyckades skapa!

 

Iréne Poutanen
Ledande ordkonstledare
+358 (0)45 894 4088
irene.poutanen(at)sydkusten.fi

Iréne Poutanen