Januari 2019

11.01.2019 kl. 09:45
Årets första månad är uppkallad efter den romerska guden Janus som avbildas med två ansikten. Det ena ser bakåt till det förflutna medan det andra ser framåt in i det som skall komma.

Mycket av det man ägnar sig åt under årets första månad passar ihop med janusansiktet. Janus representerade alltings början och förknippas med ingångar, övergångar och avslut. Janus sågs därför som inblandad i en mängd företeelser som födelser, resor och byten. Senare har benämningen janusansikte även blivit synonymt med en tveeggad natur.

Ofta vill man göra bot och bättring i samband med att ett nytt år inleds.  Som Janus ser man bakåt på det gånga året som ett avslut och på det nya som öppet för alla möjligheter. Särskilt när det gäller den egna livsstilen så brukar nyårslöftena rikta in sig på att göra en nystart. De flesta nyårslöftena tycks handla om hälsosammare livsstil. Man lovar att äta mindre och träna mera. När året sedan är tillända så har det kanske inte riktigt gått som man tänkt sig. Det lönar sig alltså ibland att se lite längre in i framtiden.


Ett vanligt nyårslöfte är ambitionen att träna mera, t.ex. i skidspåret.

Att sträva till förbättringar är alltid bra. Om förbättringarna dessutom är inriktade också på annat än det bara det egna välbefinnandet så är det ännu så mycket bättre. Det gemensamma välbefinnandet är nämligen viktigt för individens välbefinnande i längden. Utan att som Janus ha förmågan att se in i framtiden så är det inte svårt att ana att löften om förbättringar av många slag kommer att utlovas under året. Den 14 april hålls riksdagsval och den 26 maj är det europaparlamentsval. Nu då vardagen är här igen och den politiska våren tar fart kan man vänta sig att löften om förbättringar av diverse olika varianter kommer att dugga tätt. Det gäller därför att lyssna noga.

Den moderna människan har inte brist på information utan lever i ett överflöd som gör det svårt att alltid ta till sig det som är relevant. För den som vill att ett budskap skall gå fram gäller det att vara tillräckligt tydlig. Men i alltför enkla budskap finns det många risker. Därför behöver man öva upp konsten att lyssna och sålla. Då är det bra att som Janus kunna se bakåt och också långt bakåt i historien där man kan finna paralleller till många av dagens lockelser. Förmågan att för framtiden ta med sig lärdomar från det förflutna är nödvändigt. Med kunskap kan man ställa de rätta frågorna och också räkna ut hur svaret kommer att lyda. Det gäller alltså att inte bara nöja sig med att lyssna utan även att ställa frågor så att man får relevanta svar. 

Jag hoppas att året 2019 blir ett bra år. Ett år under vilket det fattas goda beslut. Ett år vi kan se tillbaka på som framgångsrikt.

 

Agneta Eriksson
Direktör
+358 (0)50 546 9299
agneta.eriksson(at)sydkusten.fi

Agneta Eriksson