Att se det goda i det vi gör

04.04.2019 kl. 08:03
April månad betyder att slutet på ordkonstterminen är nära och med den betygsutdelningar för eleverna i den grundläggande konstundervisningen.

I år har Ordkonstskolan en ny läroplan som har tagits fram med positiv pedagogik som en ledstjärna. Tanken är att sporra till framsteg och utveckling genom att lyfta upp det goda.

Att ta fram nya läroplansgrunder och verktyg för elevutlåtanden innebär många och långa diskussioner oss lärare emellan. Vad vill vi säga eleven med betyget? Vad signalerar vi till elevernas föräldrar? Om betygsutlåtandet har en torr och teknisk karaktär, hur uttrycker vi med värme och hjärta det som gör ordkonsten levande i varje möte med eleverna? Hur skriver vi utlåtanden som sporrar och uppmuntrar på rätt sätt? Hur ska vi få eleverna att vilja fortsätta nästa läsår?

För att få en konsekvent linje i våra elevutlåtanden har vi har listat ungefär 50 standardfraser att välja mellan för att beskriva de områden och styrkor eleverna utvecklat under året. Det handlar om elevens arbetssätt, motivation och styrkor inom ordkonstens ämneshelheter fantisera, formulera, tolka och presentera.

Jag själv ska ge betyg för första gången, även om jag tidigare brukat skriva uppmuntrande personliga hälsningar som tack för terminen till mina elever. När jag berättade att eleverna i år kommer att få betyg gjorde några stora ögon. Jag ville förvarna dem för att vid behov avdramatisera det hela och vi fortsatte med att diskutera vilka saker eleverna själva upplever som viktiga och meningsfulla att lära sig i ordkonsten. Jag bad var och en skriva ner sina tankar på en lapp och så läste vi upp dem en i taget.

Vad fint det kändes att höra hur eleverna tagit till sig målsättningar i vår läroplan, både vad gäller innehåll (skriva, fantisera, diskutera och berätta muntligt) och arbetssätt (samarbeta, lyssna, våga prata högt, få nya kompisar). Ibland behövs det några papperslappar för att få upp ögonen för det goda. Mitt mål var såklart också att få eleverna att reflektera och formulera sina tankar för att få fram vad gruppen tillsammans ser som meningsfullt i våra lektioner varje tisdag. Genom att se det skrivet och höra det sägas högt blir det tydligt för oss alla.

Därefter läste jag en text skriven av Victoria Elers, som i vår får sitt slutbetyg från Ordkonstskolan efter nio år som elev. Här ett litet utdrag:

”Jag hade hört om ordkonst i skolan, jag bestämde mig för att anmäla mig dit. Jag tyckte att ordkonst lät precis som min grej. Jag har aldrig – någonsin – ångrat mitt val. För mig är ordkonst nya möjligheter, nya utmaningar och nya saker att mäta sig med”,
skriver Victoria Elers, 15 år från Borgå.

Vilken inspiration hennes tankar gav mina elever! De flesta kunde sedan utan att tveka skriva svar på min följande fråga: Vad har du tyckt mest om i år och vad hoppas du få ut av ordkonst i fortsättningen?

Ordkonst är det roligaste jag vet.”
”Jag har tyckt om det här. Ibland har det varit jobbigt att skriva men det har varit roligt att fantisera med sin hjärna”
”Ordkonst är min sak”
”Jag hoppas att ordkonsten kommer hjälpa mig att få ett jobb”

Elevernas förhoppningar och förväntningar kombinerat med målen i vår läroplan för grundläggande konstundervisning i ordkonst ger mig som lärare kraft och inspiration. Det ger en riktning och mening i arbetet och påminner mig om mitt ansvar. Jag ska ge näring åt elevernas intresse och sporra dem, var och en på sin nivå.

En löpande utvärdering och bedömning hjälper mig att se det goda i vad jag och hela Ordkonstskolan gör. Nu inför läsårets slut önskar jag alla våra elever och lärare liknande upplevelser av att se det goda och lyfta höjdpunkterna. Själv funderar jag på att rama in mina elevers fina ord som en glad påminnelse om det goda vi gör den dag jag behöver den där extra klappen på min läraraxel.
 

Maja Ottelin, planerare
Sydkustens ordkonstskola
045-894 4089
maja.ottelin(at)sydkusten.fi

Maja Ottelin