Kulturverkstäder i Pargasskolor

06.09.2019 kl. 14:12
Denna höst fick drygt 500 barn i skolorna i Pargas centrum pröva på kulturskolornas verksamhet.

Tack vare ett stöd från den lokala Lions-klubben Lions Parainen-Pargas kunde kulturskolorna tillsammans bjuda på pröva på-dagar i alla centrumskolorna i Pargas. Totalt erbjöds 60 verkstäder till (primärt) åk 3-6 i bildkonst, musik, dans, teater, hantverk och ordkonst.

Målet var att ge eleverna en bild av vad de olika konstformerna handlar om och vilka möjligheter det finns att utöva dem i Pargas. Varje skola erbjöds en dag med olika verkstäder á 30-40 minuter. På det sättet fick eleverna pröva på olika konstformer och träffa konstskolornas lärare. Tanken var att detta sänker tröskeln att senare börja med en ny hobby.

Verkstäderna var mycket uppskattade. Här några kommentarer:

- Det bästa var nog att vi alla hade så olika program. En del var rörliga, en del ljudliga, vissa stimulerade fantasin och en del handlade om att kunna följa instruktioner.

- Jag älskar att besöka skolorna och dela med mig av min kärlek till hantverk, jag är smått orolig över att det är en konst som håller på att glömmas.

- Det bästa var att uppleva barnens iver och öppenhet gentemot allt nytt.  

- Det var roligt att få jobba med ivriga ungdomar och fint att se hur glada eleverna var när de lyckades spela sin första sång tillsammans med ett nytt instrument.

- Jag gillade atmosfären i skolorna under den gemensamma kulturdagen. Det var roligt att träffa kollegor och se hur vi påverkar vardagen i skolorna och ge en chans till så många att vara med.

- Det bästa var att eleverna fick prova på något NYTT och att det var fråga om praktiska övningar, inte teori "som vanligt" i skolan.

Kulturskolorna i Pargas (de som erbjuder grundläggande konstundervisning) har sedan några år tillbaka intensifierat sitt samarbete. Regelbundna träffar där man tillsammans ventilerar gemensamma ärenden har bland annat resulterat i att man numera har en gemensam webbplats, kulturskolor.fi. Meningen är att detta ska hjälpa potentiella elever (och föräldrar) att hitta information om verksamheten. Kulturskolorna har också haft gemensamma utställningar och verkstäder och planerar för tillfället en studieresa för att se modeller för samarbeten på andra håll.

Vi har konstaterat att det är roligt och nyttigt att samarbeta - tillsammans får vi mera synligheter och nya idéer samtidigt som vi når ut mycket bättre.

 

Lena Långbacka
Platschef
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi

Lena Långbacka