Sydkusten levererar

02.04.2020 kl. 08:31
I två månader har jag jobbat på Sydkustens landskapsförbund. Och vilken tid det har varit!

Jag är imponerad över bredden på verksamheten, hur viktig och meningsfull den är, vilka resultat den ger, vilket engagemang som kännetecknar hela verksamheten och vilket intresse det finns för att samarbeta med oss. De senaste tre veckorna med undantagstillstånd har också visat att organisationen har en fantastisk förmåga att anpassa sig och omforma verksamheten på en kort tid!

Sydkusten landskapsförbund har 16 tvåspråkiga medlemskommuner längs sydkusten, med Pargas och Åbo i väst till Lappträsk och Lovisa i öst. Vår uppgift är att främja utbildning och kultur på svenska med ”alltid det bästa på svenska inom utbildning och kultur” som måttstock. Det betyder att vi, tillsammans med våra medlemskommuner, många olika samarbetspartners och organisationer samt finansiärer, jobbar för att stärka och utveckla tillgången till utbildning och kultur med hög kvalitet, på svenska.

För oss på Sydkusten innebär det här att vi dels lyssnar in de behov som våra medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer uttalar, dels är aktiva med att ta i där det behövs. Vi tar initiativ och vi tar lyra.

Ordkonst och språkstimulans

I och med det rådand läget har även vi fått nya utmaningar. På mindre än tre veckor har all ordkonstverksamhet i över 30 grupper flyttats till nätet och våra ordkonstlärare och -ledare kommunicerar via sociala medier, whatsapp och mejl med sina elever (eller deras föräldrar). År 2019 hade vi 400 elever i ordkonstskolans verksamhet.

Olika projekt, bland annat lilla Ordboet, Unga Poeters sällskap, bokpaket till daghem och skolor har kunnat förverkligas tack vare fondfinansiering. Totalt har 8000 barn och unga fått ta del av vår språkstimulerande verksamhet.

Läsambassadörerna och nytt pedagogiskt material

Våra läsambassadörer började sin verksamhet i augusti 2019. Deras uppgift är att väcka läsintresset hos barn inom småbarnspedagogiken och hålla kvar läsintresset hos ungdomar i årskurserna 5–9. Läsning och läsförståelse är grunden för att klara sig i skolan och även i förlängningen stärka förutsättningarna för ens sociala liv. Under hösten 2019 hann läsambassadörerna besöka över 20 skolor och daghem, träffa över 350 elever och 700 föräldrar, utbilda och inspirera nästan 400 lärare, småbarnspedagoger och bibliotekarier.

Under de senaste två veckorna har de skapat videor,  lästips och -inspiration på sociala medier och planerar nya verksamhetsformer. Ordkonstskolans personal och läsambassadörerna har dessutom tillsammans sammanställt och skapat tips för lärare som stöd för distansundervisningen med olika inspirerande läs- och skrivuppgifter.

Utbildningspolitik

Sydkusten arbetar för en fungerande eftermiddagsverksamhet samt för att bidra till att det finns tillräckligt med behörig och kompetent personal inom småbarnspedagogiken och skolan. Det här gör vi genom fortbildning, utredningar och åtgärdsförslag. I samarbete med kommuner och organisationer jobbar vi för strategiskt arbete och påverkningsarbete bland beslutsfattare. Det här är frågor där samarbete över daghems-, skol-, kommun- och regiongränserna behövs. Sydkusten har tagit rollen som plattformen där dessa frågor diskuteras och bearbetas och vi har även tagit lyra på att koordinera arbetet vidare.

På tal om utredningar, ifjol gjorde Sydkusten en utredning om behörigheten bland personal inom småbarnspedagogiken och utredningen fungerade som grund för lobbying, nya projekt och fortbildning. I år har vi gjort en utredning om morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland, de resultaten samt åtgärdsförslagen presenteras senare i år.

Det virtuella skolbiblioteket Ebban

E-biblioteket Ebban erbjuder tillgång till e-böcker och ljudböcker till skolorna i Svenskfinland och på språköarna. Ebban upprätthålls av ett aktiebolag men personalen inom biblioteket Ebban är anställd av Sydkusten. År 2019 hade 12 900 elever licens (”lånekort”) till Ebban och varje dag besöktes e-biblioteket av 1000 elever.

Förra veckan, genom ett fantastiskt samarbete mellan flera fonder och stiftelser, kunde Ebban erbjudas till årskurs 1-9 i alla skolor i Svenskfinland, på språköarna samt i språkbadsgrupper. Det här innebar att eleverna får gratis tillgång till de över 20 000 titlar, som biblioteket har, läsåret till slut. Det här för att ge såväl skolorna som eleverna mera material och inspiration till läsning i rådande läge. Antalet lån fyrdubblades på några dagar och över 18 000 nya licenser har beviljats under samma tid. Ebbangänget jobbar på i hård takt och nu ännu mera tillsammans med såväl läsambassadörerna som ordkonstlärarna för att kunna svara på alla frågor som kommer in. Chattfunktionen går het – intresset för litteratur är stort.

Kulturfrågor

Kulturfrågor har starkt förknippats med Sydkustens landskapsförbund. Genom åren har man inom olika projekt fokuserat på bland annat skärgårdskultur. Inom det åboländska kultursamarbetet VårKultur har olika teman lyfts fram och synliggjorts i samarbete med kommunerna och olika aktörer. År 2019 handlade kultursamarbetet om matkultur och över 1000 personer deltog i de olika evenemangen som arrangerades i Åboland. I år är temat för VårKultur hållbart hantverk. Med närmare 60 hantverkare, föreningar och aktörer inom kultur och hantverk, skapades ett digert program för tre veckor då evenemanget skulle gå av stapeln, dvs 1-19.4.2020.

Idag har de flesta evenemangen avbokats och skjuts fram till senare men temat lyfts upp i sociala medier, hantverkare och hantverk synliggörs på olika sätt. Hållbart hantverk lever vidare under hela året och också nästa år. Även här har det gällt att innovativt se möjligheter och skapa nya forum för hur och var konst och hantverk kan visas upp.

Samarbete ger resultat

Sydkusten förenar och utvecklar, skapar möjligheter och förutsättningar. Vi gör det tillsammans med andra; våra medlemskommuner, samarbetspartners och andra organisationer. Vi är tacksamma för den finansiering som vår verksamhet får av fonder och stiftelser, myndigheter och olika aktörer.

Och vi levererar – för att tillgodose utbildning och kultur på svenska också framöver och på flera olika sätt och i olika form.  


Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi

Christel Björkstrand