Satsa på barnen!

14.08.2020 kl. 14:06
Det är igen den tiden på året då tusentals barn inleder sitt första skolår och ännu fler barn och unga återvänder till skolan.

Även i år finns det förväntan och spänning i luften, men dessvärre finns det också fler orosmoln än tidigare. I stället för tidningarnas reklambilder på färgglada ryggsäckar och skolkläder möts vi av reklam och nyheter om ansiktsmasker och handsprit. I sociala medier debatteras distansundervisning kontra närundervisning och hur den sociala distanseringen ska förverkligas i skolmiljön.

Även här på Sydkusten och inom ordkonstskolan är vi mycket ivriga inför det nya läsåret, men samma oro och osäkerhet präglar också vår planering och verksamhet. Hur ska vi ordna möten, kurser och fortbildning? Tar skolorna och dagisarna emot utomstående besök och verkstäder? Hur kommer hobby- och klubbverksamheten att ordas i skolan? Osv, osv. Det är många öppna frågor men det gäller att hålla huvudet kallt, tänka i nya banor och göra det bästa av situationen.

Efter vårens långa period av distansundervisning och -arbete och en sommar med färre aktiviteter finns det ett stort behov och längtan efter att få återvända till en någorlunda normal vardag. För en vuxen person är ett år eller en sommar inte en lång och avgörande tid, men för ett barn eller en ung person kan det ha stor betydelse. Barndomen och ungdomen formar oss som människor och man är 9 år eller 17 år bara en gång i livet. Många har mått direkt dåligt och blivit nedstämda av att inte få gå till skolan, träffa sina lärare och vänner och utöva sina hobbyn. Det är viktigare än någonsin att prioritera barnens och de ungas välmående. Enligt barnkonventionen har barn rätt till skolgång och till fritid, lek och vila. Barn har också rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter.

Kulturella aktiviteter är bra för hälsan, det vet vi. Enligt många studier leder såväl kulturkonsumtion som eget skapande till ökat välmående och minskad risk för stress och depression. Att ha en konsthobby som t.ex. ordkonsten ger barnen möjlighet att på olika sätt kunna uttrycka sina känslor och tankar. De får också redskap att tolka och värdera det som händer i omgivningen och samhället. En hobby ger dessutom ett sammanhang och en trygghet där man får vara sig själv tillsammans med andra likasinnade. Utan dessa sociala kontakter med både trygga vuxna och vänner ökar snabbt känslan av utanförskap, rotlöshet och illamående som kan ha ödesdigra konsekvenser både på ett personligt plan och i samhället.

Vi kan stöda familjerna, daghemmen och skolorna i deras verksamhet och kreativa lösningar kan alltid hittas om det behövs, det såg vi redan under våren. Det är vi vuxna som ska se till att denna corona-tid inte lämnar för djupa spår hos våra barn och unga. Det är viktigt att barnen ska få gå i skola och utöva sina hobbyn så normalt som möjligt. Det får dem att tro på framtiden och ökar deras möjligheter att klara sig i livet.
 

Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
+358 (0)50 330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi

Monica Martens-Seppelin