BallongerKalasets koreografi  Under pandemins år har sedvanor, konventioner och vardag rubbats. För en del har det varit mer än en grundläggande omvälvning, men så gott som alla har på något sätt fått rucka på sina rutiner.   För att tänka nya tankar och

Kalasets koreografi

18.02.2021 kl. 09:55
Under pandemins år har sedvanor, konventioner och vardag rubbats.

För en del har det varit mer än en grundläggande omvälvning, men så gott som alla har på något sätt fått rucka på sina rutiner.

För att tänka nya tankar och göra saker på nya sätt krävs ofta ett medvetet beslut. Vardagen går framåt i samma spår och bildar en serie ritualer som vi inte alltid lägger märke till. Det senaste året har markerat det faktum att vi inte har kunnat upprätthålla samma vardagliga rutiner med samma lätthet som förut. Ett exempel är att det ibland varit överraskande svårt att skapa nya ersättande rutiner då idrott och hobbyer satts på paus.

Som förälder till ett barn i daghemsålder har födelsekalasets koreografi omskapats. Antingen har kalasen ställts in helt eller så har de coronajusterats: de ordnas utomhus med tillbehören handsprit och ansiktsmask, och bara de barn som ser varandra dagligen är inbjudna. De här kalasen har ofta varit avskalade, de flesta programpunkter har slopats och bjudningen har varit enkel. Men en kärna har funnits kvar: att träffas, att leka, att hålla fast vid en gemenskap. Det som framträtt som viktigt är det sociala sammanhanget och det behövs faktiskt inte så mycket mera. 

Barnkalas kan ibland vara väldigt spektakulära, det ska finnas ett tema eller så ska festen ordnas på ett häftigt lekland. Kraven på föräldrarna är tidvis stora och de bilder som sociala media skapar verkar snarast bidra till att förstärka känslan av otillräcklighet. Idag känns det avlägset att tillställningarna ska vara så producerade och tillgjorda.

Pandemin har i vissa fall på ett bra sätt synliggjort våra rutiner och ifrågasatt konventioners betydelse. Det spartanska kalaset är en uppfriskande vind som utgår från det som är väsentligt för kalaset, och för att det ska lyckas ska det inte behöva klistras på så otroligt mycket rekvisita.  


Matias Österberg
Utbildningsplanerare
+358 (0)50 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi

Matias Österberg