Skärmdump från en utbildninsdag via Zoom. Deltagarna har olika hattar och solglasögon på sig, ser glada ut och gör olika tecken med händerna.

Lyckad ordkonstledarutbildning

06.05.2021 kl. 12:59
För drygt en vecka sedan avslutades vår ordkonstledarutbildning som denna gång förverkligades helt och hållet på distans.

Vi kan nu titta i backspegeln och konstatera att mycket blev annorlunda än planerat, men också att det blev mycket bra, bättre än vi någonsin vågade hoppas på.

Sydkustens ordkonstkola ordnade nu den femte ordkonstledarutbildningen sedan 2013. Den har ordnats vartannat år och hittills haft ungefär samma upplägg med fyra moduler á två dagar med olika teman och föreläsare. För första gången fick vi nu statsbidrag från Utbildningsstyrelsen och kunde i samarbete med Centret för livslångt lärande, KulturÖsterbotten och Luckan ordna utbildningen på två orter och med betydligt större resurser.

Corona-anpassning

När vi planerade utbildningen hade vi ingen aning om den pandemi som skulle lamslå hela världen och till på köpet bli så långvarig. Att ordna ordkonstledarutbildning på distans kändes först som en omöjlig tanke eftersom den handlar så mycket om interaktion, gruppdynamik, praktiska övningar och närvaro. Vi fick förstås tänka till och tänka om och mot slutet av år 2020, när situationen inte såg ut att förbättras, beslöt vi ordna utbildningen på distans och anpassa upplägget därefter.

Tack vare genomtänkt och god planering, ett intressant och mångsidigt innehåll och ett smidigt samarbete blev det en välfungerande helhet. Det allra största tacket ska riktas till alla fantastiska deltagare och föreläsare som på olika sätt deltagit med sakkunskap, engagemang, själ och hjärta! Ett stort tack också till kollegan Katja von Wendt som mycket förtjänstfullt koordinerade och sydde ihop det hela.

Det är förstås speciellt att sitta på olika håll och se och prata med de andra via en skärm, men alla har verkligen bjudit på sig själva och det blev en fin gemenskapskänsla och samhörighet som värmde ända genom alla satelliter och dåliga nätförbindelser. Utbildningsdagarna har bestått av en salig blandning av teori och praktik, allvar och lek, skratt och gråt, allt kryddat med insikter och lärdom.

Nöjda deltagare

I utvärderingen som deltagarna fick göra efteråt blev medeltalet för hur nöjda de var 4,75 av 5 möjliga. Nedan några citat från utvärderingen.

”Fortbildningshelheten har varit jättebra och gett så många verktyg, idéer och inspiration till mitt arbete med mina elever. Tror inte att jag tidigare fått ut så mycket av en fortbildning som denna. Bra jobbat!”
Klasslärare, Österbotten

”Mångsidigt, professionellt, inspirerande program. Tack så mycket!!”
Ämneslärare, Nyland

”Helt fantastiskt! Inspirerande, proffsigt, intressant och världens härligaste deltagare!”
Bibliotekspedagog, Sverige

”Det har varit en fantastisk kurs. Det tekniska, innehållet, alla föreläsare, alla uppgifter, upplägget med schemat och förhandsuppgifter, den fina postpresenten i slutet... Stum av beundran, wow och tack!”
Ordkonstlärare, Åboland

Vi har alla lärt oss mycket av de nya virtuella arbetssätten som vi säkert kommer att utnyttja också framöver i både utbildningar och i våra arbeten. Att utbildningen ordnades på distans har underlättat deltagandet för de som har långa avstånd, speciellt för de två deltagare som bor i Sverige men också för många som bor ute i Svenskfinlands avkrokar.

De flesta tycker att en kombination av både närstudiedagar och distansträffar skulle vara den bästa lösningen för en dylik utbildning. Vänskapsband och djupa diskussioner har skapats trots att de fysiska mötena kring kaffe- och lunchpauser uteblev.

Ökat behov av ordkonstlärare

Ordkonsten växer och det behövs ständigt fler personer som kan jobba med kreativa språkutvecklande och läs- och skrivfrämjande arbetssätt i olika miljöer; grundläggande konstundervisning, daghem, skolor, hobbyverksamhet, bibliotek, kulturfältet, föreningar, seniorhem, osv. På vår egen ordkonstskola kommer vi att ytterligare utöka antalet undervisningsgrupper och just nu pågår ett stort antal olika läsfrämjande projekt i hela landet. Vi hoppas och vet att ordkonsten och de metoder och tankesätt som deltagarna fått mera kunskap i syns i deras arbeten och att kunnandet sprids och delas.

Hur utbildningen kommer att ordnas i framtiden vet vi inte riktigt i detta skede. Jag håller som bäst på att utreda hur en ordkonstlärarutbildning i Svenskfinland kunde se ut i framtiden. Utredningen kommer att ta fram olika förslag på modeller för en mera formaliserad och djupgående utbildning.

Denna utbildning och de ordkonstledarutbildningarna som redan ordnats i Finland är en mycket bra grund för ett fortsatt utvecklingsarbete. Behovet av en ordkonstlärarutbildning är påtagligt och uppenbart både ur en jämlikhets- och kvalitetsaspekt inom den grundläggande konstundervisningen men också med tanke på ordkonstens särat som konstform och som språkstärkande verksamhetsform.

Att kunna kommunicera, uttrycka sig på ett mångsidigt sätt, ta till sig och tolka kunskap är framtidskompetenser som värderas högt och som kan utvecklas och stärkas med ordkonst. Vårt mål är att fler barn och unga ska få ta del av den kreativitet och skapar- och berättarglädje som ordkonsten ger.

===

Ordkonstledarutbildningen ordnades under tiden januari-april 2021 med totalt 38 deltagare

Arrangörer var Sydkustens ordkonstskola, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Novia, KulturÖsterbotten och Luckan

Utbildningen finansierades av Utbildningsstyrelsen, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne

 

Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef | rektor
Tfn 050 330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi

Monica Martens-Seppelin